Kirjoittanut: Ulla Turunen

Pistetiedote lähetetty

Pistetiedote on nyt lähetetty kaikille kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuneille hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Pistetiedote on lähetetty yhteisvalinnan omasta järjestelmästä, ei Opintopolusta. Jotkut sähköpostipalvelimet voivat estää tiedotteen saapumisen, jos tiedoteviestejä tulee yhdellä kertaa useampi samasta osoitteesta tai palvelin tulkitsee järjestelmämme osoitteen…

Ennakkotietoa pistetiedotteesta

Lähetämme Sinulle pistetiedotteen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valinnassa saamistasi pisteistä hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tänään torstaina 30.6.2016. Pistetiedote lähetetään kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan omasta järjestelmästä, ei Opintopolusta. Kun pistetiedote on lähetetty kaikille hakijoille, laitamme asiasta tiedon näille nettisivuille. Laitamme samalla ohjeet kuinka toimia,…

Kevään 2016 valintakoekysymykset

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe pidettiin ke 8.6.2016. Valintakoekysymykset ja niiden oikeat vastaukset löytyvät kohdasta Hakeminen => Valintamenettely => Valintakokeita ja tilastoja edellisiltä vuosilta

Yritysjohdon taloustiede – täsmennys tiedotteeseen

Yritysjohdon taloustiede: Yritykset taloudessa ja taloustieteessä -teosta koskeva lisämateriaali osoitteessa www.taloustiede.fi (harjoitustehtävät ja Errata-dokumentissa mainitut kirjoitusvirheet ja tarkennetut kohdat) ei ole osa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintaperusteissa vahvistettuja valintakoevaatimuksia. Kaikille hakijoille laitettu tieto lisämateriaalista on sitä varten, että hakija ymmärtäisi kirjassa…

Ennakkotietoa kevään 2017 valinnasta

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan ohjausryhmä on hyväksynyt valintaperusteet vuodelle 2017. Lopulliset päätökset valintaperusteista tehdään yliopistoissa elokuun loppuun mennessä. Kevään 2017 valinnassa kunkin hakukohteen aloituspaikoista enintään 20 % tullaan täyttämään ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella, eli todistusvalinnalla. Ylioppilastutkinnosta annettavaa pisteytystä on hieman muutettu…

Kansantaloustieteen valintakoekirja – lisätietoja

Kansantaloustieteen osa-alueen valintakoekirjana on Yritysjohdon taloustiede: Yritykset taloudessa ja taloustieteessä. Kirjaan liittyvää lisämateriaalia löytyy osoitteesta www.taloustiede.fi (harjoitustehtäviä sekä havaitut kirjoitusvirheet ja epäselvyydet). Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kaikki valintakoekirjat löydät sivuiltamme www.kauppatieteet.fi/hakeminen/valintamenettely/valintakoekirjat/
Valikko