Ennakkotietoa kevään 2018 valintaperusteista

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan ohjausryhmä on esittänyt yliopistojen päätettäväksi valintaperusteet vuodelle 2018. Yliopistot päättävät valintaperusteista elokuun 31. päivään mennessä.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta laajenee niin, että mukaan tulevat myös ruotsinkieliset kauppatieteellisen yksiköt: Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi.

Valittavista 70 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (ns. ensikertalaisuuskiintiö).

Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (todistusvalinta) ja 40 % valintakoepisteiden perusteella (koepistevalinta). Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi kaikkiin kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteisiin. Hakukohteisiin, joiden valinnassa käytetään haastattelua, ei valita ylioppilastodistusten perusteella.

Yhteispistevalinnasta ja ensisijaisuuspisteistä luovutaan. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 20 todistuspistettä. Loput ensikertalaisuuskiintiöstä täytetään valintakoepisteiden perusteella. Koepistevalinnassa ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää. Hakijat, joilla on jo korkeakoulututkinto tai korkeakoulupaikka voivat hakea valintakokeen kautta tai yliopistojen tarjoamien muiden hakuväylien kautta.

Suomalaisen yo-tutkinnon pisteytystä muutetaan niin, että myös A-kielestä saa erikseen pisteitä. Pisteitä annetaan äidinkielen, enemmän pisteitä antavan matematiikan, A-kielen ja kahdesta muusta parhaat pisteet antavasta kokeesta.

Suomalainen yo-tutkinto L E M C
Äidinkieli 10 9 7 5
Matematiikka, pitkä oppimäärä 10 9 7 5
Matematiikka, muu oppimäärä 8 6 4 2
A-kieli 8 6 4 2
Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta 6 4 2 0

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Rp) suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään (40 pistettä). Pisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella. International Baccalaureate (IB) –tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 40:llä. European Baccalaureate (EB) –tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä. Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) –tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä.

Erillisestä valintakoekirjallisuudesta luovutaan ja valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (opetushallituksen määräys 60/011/2015):
– Taloustieto (yhteiskuntaopin kurssi)
– Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (historian kurssi)
– Tilastot ja todennäköisyys (matematiikan kurssi)
sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Tarkemmat valintaperusteet julkaistaan kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan nettisivuilla syyskuussa sen jälkeen kun yliopistot ovat tehneet lopulliset päätökset valintaperusteista.

Valikko