Hakuohjeet

Haku kaikkiin korkeakoulujen koulutuksiin tapahtuu valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Voit hakea yhteensä enintään kuuteen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteeseen.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnalla tarkoitetaan sitä, että yhteisvalinnan piirissä olevien hakukohteiden mukaisissa valinnoissa käytetään samoja valintaperusteita ja samaa valintakoetta. Nämä hakukohteet on merkitty Opintopolussa tekstillä ”Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta”.

Hakuaika on 17.3. – 31.3.2021 klo 15.00

Valintakoe on tiistaina 8.6.2021

Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa ylimmäksi asettamaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat osallistua valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan valintakoepistein. Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa.

Hakija voi valita, millä koepaikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen. Valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkintokieli (Yliopistolaki 558/2009, 11 §).

Hakulomakkeen täyttäminen ja lähettäminen

Valtakunnallisessa yhteishaussa haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi

Osalla yliopistoista on vain yksi hakukohde. Silloin yliopisto ottaa uudet opiskelijat suorittamaan tutkintoa, jonka pääaine, ohjelma, erikoistumisalue tai opintosuunta valitaan myöhemmin opintojen aikana. Osa yliopistoista ottaa uudet opiskelijat joko kokonaan tai osittain suoraan pääaineisiin tai ohjelmiin. Tällöin yliopiston hakukohteita on enemmän kuin yksi.

Mikäli hakija pyrkii useampaan kuin yhteen hakukohteeseen, kohteet ilmoitetaan hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestyksessä yliopiston valintaperusteiden määräämällä tavalla. Yliopisto on esimerkiksi voinut rajoittaa haettavien hakukohteidensa määrää siten, että kaikkiin tarjolla oleviin kohteisiin ei voi hakea. Hakulomakkeelle merkittyjen hakukohteiden lukumäärä ja järjestys on sitova. Niitä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu ohjeisiin hakulomakkeen täyttämisestä, valintamenettelystä ja varasijoista.

Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Nämä voivat kaikki olla kauppatieteellisen yhteisvalinnan piirissä olevia hakukohteita. Voit asettaa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteet haluamaasi järjestykseen. Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa.

Hakulomakkeen lähettäminen

Kun olet täyttänyt sähköisen hakulomakkeen, saat sen tarkasteltavaksi. Sähköinen lomake lähetetään painamalla Lähetä hakemus -painiketta. Hakulomake on mahdollista tulostaa. Se kannattaa tehdä, sillä hakulomakkeella on tietoja, joita voit tarvita myöhemmin. Hakulomakkeelle on myös listattu, mitkä liitteet tulee ladata hakemukselle.

Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 15.00 (Huomaa kellonaika!). Onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Tarkemmat ohjeet hakulomakkeen täyttämisestä löydät Opintopolusta – Näin täytät hakulomakkeen

Liitteet

Liitteet tulee lisätä tallentamalla ne hakemukselle Opintopolkuun sähköisesti 7.4.2021 klo 15:00 mennessä, ks. poikkeukset ja tarkennukset alla.

**Tietoja päivitetään kun kansalliset ohjeistukset valmistuvat **

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

a) Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden todentavaa liitettä.

b) Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä IB-, EB- tai Reifeprüfung- tai DIA-tutkinnon suorittaneet: hakijan on tallennettava hakemukselle jäljennös tutkintotodistuksesta 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. IB-tutkinnon suorittaneiden tulee tallentaa jäljennös Diplomasta, Results Summary ei riitä. Reifeprüfung-/DIA-tutkinnon Suomessa suorittaneiden tulee lisäksi toimittaa kopio suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta, mikäli he haluavat, että siinä olevat arvosanat otetaan huomioon todistusvalinnassa.

c) Vuonna 2018 tai sen jälkeen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden todentavaa liitettä.

d) Ennen vuotta 2018 ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet: hakijan on tallennettava hakemukselle jäljennös tutkintotodistuksesta 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.

e) Soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin: hakijan on tallennettava hakemukselle jäljennös tutkintotodistuksesta 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.

f) Muut korkeakoulujen hyväksymät korkeakoulukelpoisuuden osoittavat tutkinnot:

– ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkinnon suorittaneet: Mikäli hakija ei ole suorittanut edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voi hakija osoittaa sen suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla. Jäljennös tutkintotodistuksesta on tallennettava hakemukselle 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.

– AICE-tutkinnon suorittaneet: myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet ovat hakukelpoisia. Jäljennös tutkintotodistuksesta on tallennettava hakemuksella 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.

Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon (kansainvälinen ylioppilastutkinto tai muu hakukelpoisuuden antava tutkinto) suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on liitteet toimitettava seuraavasti:

– Deutsches Internationales Abitur tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle kopio ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 5.6.2020 klo 15:00

– EB-tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.7.2020 klo 15:00

– IB-tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää toimittamaan se Itä-Suomen yliopistoon (University of Eastern Finland) 15.7.2020 mennessä. Itä-Suomen yliopisto hakee lopulliset arvosanat sähköisesti IBO:lta tulosten valmistuttua. Lisätietoa: https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/

– ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkintoa, AICE-tutkintoa suorittavat sekä soveltuvaa ulkomaista tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle oppilaitoksen antama ennakkoarvio 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 5.6.2020 klo 15:00

Kielitaidon osoittaminen
Suomen kielen taidon osoittaminen: Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään 8.4.2020 klo 15:00.
Ruotsin kielen taidon osoittaminen (Hanken & Åbo): Hakijan on osoitettava ruotsin kielen taito hakuaikana tai viimeistään 8.4.2020 klo 15:00.

Valikko