Haastattelukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan piirissä hakukohteisiin pyrkiminen voi tapahtua todistusvalinnan ja valintakokeen lisäksi haastattelun avulla. Vuonna 2019 tällaisia hakukohteita on yksi: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun haku kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu kutsuu hakijat haastatteluihin, joiden ajankohdat kerrotaan tarkemmin yliopiston esittelyn yhteydessä. Tarkemmat ohjeet annetaan haastattelukutsun mukana. Huomioitavaa on, että haastatteluihin kutsutaan vain niitä hakijoita, jotka ovat asettaneet kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelman Turun yliopiston kohdalla ensimmäiseksi sisäiseksi hakukohteeksi.

Hakijoita kutsutaan haastatteluun ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien sekä mahdollisten hakukohdekohtaisten pisteiden summan osoittamassa järjestyksessä. IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Rp/DIA-tutkinnon hakuvuonna suorittavat kutsutaan haastatteluihin ennakkotietojen perusteella, elleivät lopulliset tutkintokokeiden arvosanat ole tiedossa. Tätä varten haastatteluun perustuvaan kohteeseen hakevien tulee toimittaa hakulomakkeen liitteeksi luotettava ennakkoarvio tutkinnon arvosanoiksi (predicted grades arvosanat yhteispisteineen).

Turun yliopiston kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelman lopullinen valinta perustuu haastattelusta annettavien pisteiden ja valintakoepisteiden yhteissummaan.

Tarkempia tietoja haastattelukohteen valintaperusteista löydät yliopiston esittelyn yhteydestä.

Valikko