Hakukelpoisuus

Yliopistot päättävät opiskelijaksi ottamisesta. Yliopistoon hakevan tulee täyttää tietyt yliopistolaissa (YoL 558/2009 § 37) mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta. Kelpoisuutta tarkentaa laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005).

Kuka voi hakea?

Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

  • Ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA)
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
  • Ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Kotimaisen korkeakoulututkinnon (amk tai yliopisto)
  • AICE-tutkinnon Suomessa

Erivapaus osallistua valintakokeeseen

Henkilö, joka katsoo hallitsevansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan yliopistolaissa todettuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi hakea lupaa osallistua valintakokeeseen. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa kaikkiin niihin kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteisiin, joihin hakija on hakenut hakuajan päättymiseen 1.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Valikko