Yleistä hakukohteista

Alla on yhteenveto kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista, niiden kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista ja valittavien määristä. Voit hakea yhteensä enintään kuuteen hakukohteeseen.

Kuhunkin hakukohteeseen valittavista 70 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (ns. ensikertalaiskiintiö). Hakijoita, jotka ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan kevätlukukaudelle 2014 tai sitä ennen alkaneeseen koulutukseen eivätkä ole suorittaneet tutkintoa, käsitellään ensikertalaisina. Ensikertalaiskiintiön määrä (70 %) huomioidaan kunkin hakukohteen valintatapajonojen aloituspaikkamäärissä, kuitenkin niin, että todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Edellä mainittu ensikertalaiskiintiö (70 %) ei ole yläraja, vaan ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää.

Hakukohde/aloituspaikkamäärä
Ansökninsmål/studieplatser
Todistusvalinnalla
Betygsantagningskön
Koepistein
Provpoängskön
Yhteensä
Totalt
AALTO-YLIOPISTO282
Kauppatieteet170112282
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO100
Kauppatieteet, Joensuu302050
Kauppatieteet, Kuopio302050
HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN250
Ekonomi, Helsingfors10872180
Ekonomi, Vasa422870
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO155
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma271845
Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma6644110
LUT-YLIOPISTO, Lappeenranta120
Kauppatieteet7248120
OULUN YLIOPISTO170
Kauppatieteet10268170
TAMPEREEN YLIOPISTO140
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma8456140
TURUN YLIOPISTO 300
Kauppatieteet, Turku14496240
Kauppatieteet, Pori362460
VAASAN YLIOPISTO270
Kauppatieteet162108270
ÅBO AKADEMI90
Ekonomi543690
Valikko