Hakulomakkeen täyttäminen ja lähettäminen

Valtakunnallisessa yhteishaussa haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi

Osalla yliopistoista on vain yksi hakukohde. Silloin yliopisto ottaa uudet opiskelijat suorittamaan tutkintoa, jonka pääaine, ohjelma, erikoistumisalue tai opintosuunta valitaan myöhemmin opintojen aikana. Osa yliopistoista ottaa uudet opiskelijat joko kokonaan tai osittain suoraan pääaineisiin tai ohjelmiin. Tällöin yliopiston hakukohteita on enemmän kuin yksi.

Mikäli hakija pyrkii useampaan kuin yhteen hakukohteeseen, kohteet ilmoitetaan hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestyksessä yliopiston valintaperusteiden määräämällä tavalla. Yliopisto on esimerkiksi voinut rajoittaa haettavien hakukohteidensa määrää siten, että kaikkiin tarjolla oleviin kohteisiin ei voi hakea. Hakulomakkeelle merkittyjen hakukohteiden lukumäärä ja järjestys on sitova. Niitä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu ohjeisiin hakulomakkeen täyttämisestä, valintamenettelystä ja varasijoista.

Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Nämä voivat kaikki olla kauppatieteellisen yhteisvalinnan piirissä olevia hakukohteita. Voit asettaa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteet muutoin haluamaasi järjestykseen, mutta jos haet Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan, on sen pakko olla Turun kauppakorkeakoulun hakukohteista ensimmäisenä hakukohteena, jotta saisit kutsun haastatteluun.

Täydentävät tiedot

Turun kauppakorkeakoulun hakukohteeseen Kauppatieteet, kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma, tulee ilmoittaa haastattelukieli.

Mikäli olet asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista ensimmäiseksi Hanken Svenska Handelshögskolanin tai Åbo Akademin, kysytään sinulta hakulomakkeella koepaikkakunta (Helsinki, Turku, Vaasa, Maarianhamina).

Hakulomakkeen lähettäminen

Kun olet täyttänyt sähköisen hakulomakkeen, saat sen tarkasteltavaksi. Sähköinen lomake lähetetään painamalla Lähetä hakemus -painiketta. Hakulomake on mahdollista tulostaa. Se kannattaa tehdä, sillä hakulomakkeella on tietoja, joita voit tarvita myöhemmin. Hakulomakkeelle on myös listattu, mitkä liitteet tulee ladata hakemukselle.

Hakuaika päättyy 3.4.2019 klo 15.00 (Huomaa kellonaika!). Onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Tarkemmat ohjeet hakulomakkeen täyttämisestä löydät Opintopolusta – Näin täytät hakulomakkeen

Liitteet

Liitteet tulee tallentaa hakemukselle sähköisesti (pdf, jpg tai png) 10.4.2019 klo 15:00 mennessä, ks. poikkeukset ja tarkennukset alla.

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

  1. Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden todentavaa liitettä.
  2. Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet, ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet sekä IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet: hakijan on tallennettava hakemukselle jäljennös tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. IB-tutkinnon suorittaneiden tulee tallentaa jäljennös Diplomasta, Results Summary ei riitä.
  3. Soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin: hakijan on tallennettava hakemukselle jäljennös tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15:00 mennessä.
  4. Muut korkeakoulukelpoisuuden osoittavat tutkinnot:

– ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkinnon suorittaneet: Mikäli hakija ei ole suorittanut edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voi hakija osoittaa sen suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla. Jäljennös tutkintotodistuksesta on tallennettava hakemukselle 10.4.2019 klo 15:00 mennessä.

AICE-tutkinnon suorittaneet: myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet ovat hakukelpoisia. Jäljennös tutkintotodistuksesta on tallennettava hakemuksella 10.4.2019 klo 15:00 mennessä.

Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on liitteet toimitettava seuraavasti:

– Ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle 10.4.2019 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15.00.

Reifeprüfung tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle ennakkoarvio tutkinnon suorittamisesta 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15:00

EB-tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 12.7.2019 klo 15:00

IB-tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää toimittamaan se Itä-Suomen yliopistoon (University of Eastern Finland) 12.7.2019 mennessä. Itä-Suomen yliopisto hakee lopulliset arvosanat sähköisesti IBO:lta tulosten valmistuttua. Lisätietoa: https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/

ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkintoa, AICE-tutkintoa suorittavat sekä soveltuvaa ulkomaista tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle oppilaitoksen antama ennakkoarvio 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15:00

Kielitaidon osoittaminen
Suomen kielen taidon osoittaminen: Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan.
Ruotsin kielen taidon osoittaminen (Hanken&Åbo): Hakijan on osoitettava ruotsin kielen taito hakuaikana tai viimeistään 3.4.2019 klo 15:00.
Katso tarkemmin kielitaidon osoittaminen

Valikko