Kielitaidon osoittaminen

Kauppatieteisiin hyväksyttävällä hakijalla tulee olla opintoja varten riittävä kotimaisen kielen taito. Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava kotimaisen kielen taito.

Suomen kielen taidon osoittaminen: Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään 8.4.2020 klo 15:00, poikkeukset alla. **
Ruotsin kielen taidon osoittaminen: Hakijan on osoitettava ruotsin kielen taito hakuaikana tai viimeistään 8.4.2020 klo 15:00.
**Hakukeväänä 2020 valmistuvat:
suomalainen ylioppilastutkinto: suomen kielen taito osoitettava todistusvalinnan osalta 12.5.2020 ja valintakoevalinnan osalta 5.6.2020 mennessä
IB/EB-tutkinto: suomen kielen taito todennettava 8.4.2020 mennessä ennakkoarviolla. Lopullinen tutkintotodistus esitettävä heti valmistumisen jälkeen, 15.7.2020 mennessä.
ammatillisen tutkinnon suorittava: kielitaito todennettava 8.4.2020 mennessä ennakkoarviolla. Lopullinen tutkintotodistus esitettävä heti valmistumisen jälkeen, 5.6.2020 mennessä.
Mikäli hakija todentaa kielitaidon ennakkoarviolla ja hänet valitaan, on hänen valintansa ehdollinen ja mikäli hänen lopullinen tutkintotodistuksensa/arvosanansa eivät täytä kielitaidolle asetettuja vaatimuksia, hän menettää opiskelupaikkansa.

Suomen kielen taidon osoittaminen (suomenkieliset yhteisvalinnan yksiköt)

Suomen kielen taidon osoittaminen

Suomen kielen taidon osoittaminen: Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään 8.4.2020. Poikkeukset yllä**

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (mikäli päättötodistuksessa äidinkieli (suomi) hyväksytyllä arvosanalla)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa
  • Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa
  • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
  • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Ruotsin kielen taidon osoittaminen (Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi)

Ruotsin kielen taidon osoittaminen

Ruotsin kielen taidon osoittaminen: Hakijan on osoitettava ruotsin kielen taito hakuaikana tai viimeistään 8.4.2020 klo 15:00. Jos hakija ilmoittautuu Opintopolussa hakemusta jättäessään Åbo Akademin ja Hanken Svenska handelshögskolanin järjestämään kielikokeeseen todentaakseen ruotsin kielen taitonsa, saadaan ao. kielikokeen tulokset automaattisesti, eikä hakijan tarvitse toimittaa erillistä liitettä kielikokeen tuloksesta.

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä (mikäli päättötodistuksessa äidinkieli (ruotsi) hyväksytyllä arvosanalla)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa
  • A-tason ruotsi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-ruotsi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa
  • Ruotsi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • Ruotsi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
 • Hyväksytty tulos TISUS-kokeesta (Test i svenska för universitetsstudier). Kokeen kaikkien osa-alueiden täytyvät olla hyväksyttyjä
 • Hyväksytty tulos Handelshögskolan vid Åbo Akademin ja Hanken Svenska handelshögskolanin itse järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa hakijan ruotsin kielen taidot olevan tasolla B2 (voimassa 5 vuotta suorituksesta)
 • Hyväksytty tulos kielikokeesta, jonka järjestävänä tahona on Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, joka mittaa hakijan ruotsin kielen taidot tasolle B2 tai antaa hakijalle hakukelpoisuuden kandidaatintutkintoon johtavaan ruotsinkieliseen koulutukseen (voimassa yhtä kauan kuin SSKH:n omissa valintakriteereissä).
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on ruotsi
  • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön ruotsiksi
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon ruotsin kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Hakija on suorittanut ruotsin kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
Valikko