Ylioppilastutkinnon ja valintakokeen pisteytys

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan pääsääntöisesti todistuspistein tai koepistein. Poikkeuksen muodostavat haastattelua käyttävät valinnat. Pisteet valintakokeesta ja ylioppilastutkintojen arvosanoista annetaan kaikkien hakukohteiden valintoja varten samalla tavalla.

Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 20 todistuspistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.

Haastatteluhakukohteen pisteytys löytyy tästä linkistä.

Pisteiden määräytyminen

Todistusvalintajono: Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (todistuspisteet).

Koepistejono: Koepistevalinnan valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden summasta (koepisteet).

Haastatteluvalintajono: Haastatteluvalintaa varten lopulliset valintapisteet (haastatteluvalintapisteet) muodostuvat koepisteiden ja haastattelupisteiden summasta.

Ylioppilastutkintojen pisteytys

Todistusvalintaa varten sekä haastatteluihin perustuviin valintoihin hakijoita kutsuttaessa annetaan enintään 40 pistettä ylioppilastutkintojen arvosanojen perusteella alla olevan mukaisesti. Huomioon otetaan vain samaa tutkintoa varten tehdyt kokeet. Korotetut arvosanat ja ylimääräiset tutkintokokeet otetaan huomioon pisteitä annettaessa.

Valintakoepisteet

Valintakokeen maksimipistemäärää ei ole ennakkoon määritelty. Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä.

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen on valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkin useampi kuin yksi oikea vastausvaihtoehto, arvostellaan koe hyväksymällä ko. kysymykseen yhtäaikaisesti kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkaan ole oikeaa vastausvaihtoehtoa, arvostellaan koe jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta.

Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Ylioppilastutkintojen pisteytys

Suomalainen ylioppilastutkinto

Huomioon otetaan äidinkielen, enemmän pisteitä antavan matematiikan ja kielen (pitkä oppimäärä) koe sekä kaksi muuta parhaimmat pisteet antavaa koetta.
Huomioon otetaan vain samaa tutkintoa varten tehdyt kokeet.

 LEMC
Äidinkieli10975
Matematiikka, pitkä oppimäärä10975
Matematiikka, muu oppimäärä8642
Kieli, pitkä oppimäärä8642
Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta6420

Äidinkielen kokeen sijasta tehty suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe katsotaan äidinkielen kokeeksi. Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, huomioidaan pisteytyksessä toinen (paremmat pisteet antava) kohdassa äidinkieli ja toinen kohdassa kieli, pitkä oppimäärä. Mikäli hakija on suorittanut useamman kuin yhden kieli, pitkä oppimäärä mukaisen kokeen, paras näistä otetaan huomioon kohdassa kieli, pitkä oppimäärä, ja muut huomioidaan ehtojen täyttyessä kohdassa kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta.

Samasta oppiaineesta voi saada pisteet vain yhden kerran. Esimerkiksi, jos hakija on suorittanut sekä lyhyen että pitkän matematiikan, vain toinen näistä huomioidaan matematiikasta annettavissa pisteissä eikä toisesta enää saa pisteitä kohdassa kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta.

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Rp/DIA)

Hakijan saama ylioppilastutkinnon yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Pisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella.

International Baccalaureate (IB) –tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 40:llä.

European Baccalaureate (EB) –tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä.

Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) tai Deutsches Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä.

Valikko