Valintakoe

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe 2021 pidetään tiistaina 8.6.2021 klo 12.00–15.00

Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa ylimmäksi asettamaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat osallistua valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan valintakoepistein. Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa.
Kokeen pituus on kolme tuntia ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti.

Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään. Vastaamatta jättäminen ei vähennä pisteitä eikä sitä ole rajoitettu. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen):
Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)
Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)
Tilastot ja todennäköisyys  (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.
sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkintokieli (Yliopistolaki 558/2009, 11 §).
Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat ruotsin kielellä Hanken Svenska Handelshögskolanin ja Åbo Akademin järjestämissä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeissa.
Aalto-yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, LUT-yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston järjestämissä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeissa valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat suomen kielellä.

Mallilomake (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan). Voit tulostaa lomakkeen, ja harjoitella merkintöjä.

Valintakoeohjeet

Hakija voi valita, millä koepaikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen. Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Jokainen hakemuksensa määräaikaan mennessä toimittanut saa osallistua valintakokeeseen, mikäli ei ole tullut hyväksytyksi todistusvalinnassa ensimmäiseen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseensa.

Koepaikalle tulee saapua hyvissä ajoin. Jos käytät julkisia kulkuvälineitä, tarkista aikataulut ja varaudu myös mahdollisiin myöhästymisiin. Eri syistä johtuen koe ei välttämättä ala tasan kello 12. Varaudu siihen, että koetilaisuus kestää jopa klo 16 asti. Tarkemmat ohjeet löydät kunkin yliopiston esittelyn yhteydestä.

Mukaan valintakokeeseen

Valintakokeessa tarvitaan kuulakärkikynä (=ainoa sallittu kirjoitusväline) ja kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilöllisyystodistus, kuvallinen KELA -kortti). Kokeessa vastataan optisesti luettavalle vastauslomakkeelle. Vastauslomakkeen allekirjoitus tulee tehdä kuulakärkikynällä. Kuulakärkikynä (mustekynä) on siis välttämätön. Kuulakärki kynä EI saa olla poispyyhittävä. Valintakokeeseen ei saa tuoda muita tarvikkeita, mukaan lukien rannekelloa tai nenäliinoja.

Valintakokeeseen osallistuville annetaan käyttöön peruslaskutoimitukset käsittävä nelilaskin. Kaikenlaisten omien laskimien käyttö on kielletty. Omien muistiinpanojen ja suttupapereiden tuonti saliin on kielletty. Koesaliin ei saa tuoda sähköisiä viestimiä (esimerkiksi kännykkä). Koesaliin saa tuoda juoman korkillisessa pullossa. Muita eväitä ei saa tuoda. Eväitä koskevasta rajoituksesta voidaan poiketa terveydellisten (esim. diabetes) seikkojen perusteella. Tässä tapauksessa hae lupaa eväisiin suoraan siitä yliopistosta, jossa suoritat kokeen, viimeistään kolme viikkoa ennen koetta.

Kokeessa sallitut ja kielletyt tavarat
Pakolliset mukana olevat tavarat:
– kuulakärkikynä
– henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti)

Sallitut tavarat
– Vähäinen määrä juotavaa läpinäkyvässä, kierrekorkilla suljetussa pullossa, josta on mahdolliset etiketit poistettu.
– Lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia.
– Korvatulpat (kertakäyttöiset). Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi.

Kielletyt tavarat (kiellettyjen tavaroiden vieminen istumapaikalle katsotaan vilpin yrittämiseksi)
– Et saa viedä istumapaikalle mitään muita tavaroita kuin ne, jotka on mainittu kohdissa ”Pakolliset tavarat” ja ”Sallitut tavarat”.
– Lyijykynä, pyyhekumi, alleviivauskynä, viivoitin.
– Kello (Ei älykelloa eikä tavallista rannekelloa. Koesalissa on kello.)
– Puhelin.
– Nenäliinat – voit tarvittaessa kokeen aikana pyytää niitä koevalvojalta.
– Eväät. (Eväitä koskevasta rajoituksesta voidaan poiketa terveydellisten (esim. diabetes) seikkojen perusteella.)

Yksilölliset järjestelyt valintakokeeseen (l. erityisjärjestelyt)

Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemiansa yksilöllisiä järjestelyjä koepäivää varten. Yhteisvalinnassa noudatetaan kansallisia suosituksia. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee liitteiden palauttamisen määräaikaan mennessä.

Mikäli hakija ei pysty täyttämään kokeessa käytettävää optisesti luettavaa lomaketta käsin, tulee hakijan hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä yksilöllisiä järjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista yksilöllisistä järjestelyistä. Lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että hakija tarvitsee lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden vuoksi tukitoimia kokeen suorittamiseen.  Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, tai sairauden pysyväisyydestä. Lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi.

Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee, viimeistään 7.4.2021 klo 15:00.

Valintakoepaikat

Hakija voi valita, millä koepaikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen. Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa.
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkintokieli (Yliopistolaki 558/2009, 11 §).

Tiedot päivitetään lähempänä valintakoetta, keväällä 2021.

Yliopistot järjestävät kokeen seuraavissa osoitteissa:

 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
  Otaniemen kampus, Otakaari 1, Espoo.
  Hakijoiden sijoittuminen eri rakennuksiin:
  Lisätietoa Aalto-yliopiston verkkosivuilla:
 • Hanken Svenska Handelshögskolan
  Hanken Svenska Handelshögskolanin tai Åbo Akademin osalta, voit valita koepaikkakunnaksi Helsingin, Turun, Vaasan tai Maarianhaminan (kysytään hakulomakkeella). Katso tarkemmat tiedot yliopiston nettisivuilta toukokuussa.
 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuun kampus: Carelia-rakennus, sali C1, Yliopistokatu 4, Joensuu
  Kuopion kampus: Snellmania-rakennus, sali SN100, Yliopistonranta 1 E, Kuopio
 • Jyväskylän yliopisto
  Mattilanniemen kampus
  Salijako on nähtävillä JSBE:n verkkosivuilla sekä valintakoeaamuna MaA-rakennuksen ja Agora-rakennuksen aulatiloissa.
 • LUT-yliopisto
  Tarkka salijako on nähtävillä valintakoepäivänä yliopiston pääaulassa, josta on opasteet koesaleihin. Saleihin pääsee valvojien kutsusta n. klo 11:40. Olethan ajoissa paikalla.
  LUT-yliopiston Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 34 (ent. Skinnarilankatu), Lappeenranta. Ohjeita yliopistolle saapumiseen.
 • Oulun yliopisto
  Linnanmaa, Oulu.
  Valintakoe järjestetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Salijako on nähtävissä kampuksella koepäivän aamuna. Hakijan tulee olla paikalla viimeistään 30 min ennen kokeen alkamista.
 • Tampereen yliopisto
  Kalevantie 4, Tampere
  Salijako on nähtävillä valintakoepäivänä yliopiston päärakennuksen aulassa sekä yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Opasteet ohjaavat hakijat oikeisiin saleihin. Hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin.
 • Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Rehtorinpellonkatu 3 ja muu Turun yliopiston kampusalue. Hakijoiden sijoittuminen eri rakennuksiin:
 • Vaasan yliopisto
  Tervahovi-rakennus, Wolffintie 34, Vaasa
  Hakijat jaetaan koesaleihin sukunimen mukaan. Koesalien tiedot ovat nähtävissä verkkosivuilla sekä valintakoepäivänä päärakennus Tervahovin pääsisäänkäynnin luona
 • Åbo Akademi
  Hanken Svenska Handelshögskolanin tai Åbo Akademin osalta, voit valita koepaikkakunnaksi Helsingin, Turun, Vaasan tai Maarianhaminan (kysytään hakulomakkeella). Katso tarkemmat tiedot yliopiston nettisivuilta toukokuussa.
  Helsingfors: Hankens huvudbyggnad (Arkadiagatan 22)
  Åbo: vid Åbo Akademi i ASA, Fänriksgatan 3
  Vasa: Vid Åbo Akademi, Academill, Strandgatan 2
  Mariehamn:  Högskolan på Åland Neptunigatan 17
Valikko