Valintakoe

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe 2019 pidetään keskiviikkona 5.6.2019 klo 12.00–15.00

Hakijat, jotka eivät ole tulleet valituksi todistusvalinnassa ylempään haluamaansa hakukohteeseen, saavat osallistua valintakokeeseen. Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa, hakijan on saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta. Kokeen pituus on kolme tuntia ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti.

Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään. Vastaamatta jättäminen ei vähennä pisteitä eikä sitä ole rajoitettu. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen):
Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)
Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)
Tilastot ja todennäköisyys  (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.
sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkimuskieli. Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat ruotsin kielellä Hanken Svenska Handelshögskolanin ja Åbo Akademin järjestämissä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeissa.

Aalto-yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, LUT-yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston järjestämissä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeissa valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat suomen kielellä.

Mallilomake (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan). Voit tulostaa lomakkeen, ja harjoitella merkintöjä.

Valintakoeohjeet

Hakija tekee kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeen sen yliopiston järjestämässä koetilaisuudessa, jonka hakukohteen hakija on asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista prioriteetiltaan ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi. Valintakokeen paikka tulee ilmoittaa hakulomakkeessa vain, jos sitä erikseen kysytään.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt hakija voi osallistua kokeeseen sen yliopiston koesalissa, jonka hakukohteen hakija on asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista prioriteetiltaan ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi.

Koepaikalle tulee saapua hyvissä ajoin. Jos käytät julkisia kulkuvälineitä, tarkista aikataulut ja varaudu myös mahdollisiin myöhästymisiin. Eri syistä johtuen koe ei välttämättä ala tasan kello 12. Varaudu siihen, että koetilaisuus kestää jopa klo 16 asti. Tarkemmat ohjeet löydät kunkin yliopiston esittelyn yhteydestä.

Mukaan valintakokeeseen

Valintakokeessa tarvitaan kuulakärkikynä (=ainoa sallittu kirjoitusväline) ja kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilöllisyystodistus, kuvallinen KELA -kortti). Kokeessa vastataan optisesti luettavalle vastauslomakkeelle. Vastauslomakkeen allekirjoitus tulee tehdä kuulakärkikynällä. Kuulakärkikynä (mustekynä) on siis välttämätön. Kuulakärki kynä EI saa olla poispyyhittävä. Valintakokeeseen ei saa tuoda muita tarvikkeita, mukaan lukien rannekelloa tai nenäliinoja.

Valintakokeeseen osallistuville annetaan käyttöön peruslaskutoimitukset käsittävä nelilaskin. Kaikenlaisten omien laskimien käyttö on kielletty. Omien muistiinpanojen ja suttupapereiden tuonti saliin on kielletty. Koesaliin ei saa tuoda sähköisiä viestimiä (esimerkiksi kännykkä). Koesaliin saa tuoda juoman kirkkaassa, läpinäkyvässä pullossa, jossa ei ole etikettejä. Muita eväitä ei saa tuoda. Eväitä koskevasta rajoituksesta voidaan poiketa terveydellisten (esim. diabetes) seikkojen perusteella. Tässä tapauksessa hae lupaa eväisiin suoraan siitä yliopistosta, jossa suoritat kokeen, viimeistään kolme viikkoa ennen koetta.

 

Kokeessa sallitut ja kielletyt tavarat
Pakolliset mukana olevat tavarat:
– kuulakärkikynä
– henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti)

Sallitut tavarat
– Vähäinen määrä juotavaa läpinäkyvässä, kierrekorkilla suljetussa pullossa, josta on mahdolliset etiketit poistettu.
– Lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia.
– Korvatulpat (kertakäyttöiset). Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi.

Kielletyt tavarat (kiellettyjen tavaroiden vieminen istumapaikalle katsotaan vilpin yrittämiseksi)
– Et saa viedä istumapaikalle mitään muita tavaroita kuin ne, jotka on mainittu kohdissa ”Pakolliset tavarat” ja ”Sallitut tavarat”.
– Lyijykynä, pyyhekumi, alleviivauskynä, viivoitin.
– Kello (Ei älykelloa eikä tavallista rannekelloa. Koesalissa on kello.)
– Puhelin.
– Nenäliinat – voit tarvittaessa kokeen aikana pyytää niitä koevalvojalta.
– Eväät. (Eväitä koskevasta rajoituksesta voidaan poiketa terveydellisten (esim. diabetes) seikkojen perusteella.)

Erikoisjärjestelyt valintakokeeseen

Valintakokeeseen osallistuva voi saada hakemuksesta vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt valintakokeeseen. Esimerkiksi hakijat, joilla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus, voivat saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä hakija hakee ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee, viimeistään 10.4.2019 klo 15:00. Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt 10.4.2019 jälkeen.

Valintakoepaikat

Hakija tekee kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeen sen yliopiston järjestämässä koetilaisuudessa, jonka hakukohteen hakija on asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista prioriteetiltaan ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi. Valintakokeen paikka tulee ilmoittaa hakulomakkeessa vain, jos sitä erikseen kysytään.

Yliopistot järjestävät kokeen seuraavissa osoitteissa:

 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
  Otaniemen kampus, Otakaari 1, Espoo.
  Hakijoiden sijoittuminen eri rakennuksiin: salijako Aalto-yliopiston valintakokeeseen 2019 (pdf, avautuu uuteen ikkunaan)
  Lisätietoa Aalto-yliopiston verkkosivuilla: https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/valintakokeet-ja-salijaot-2019
 • Hanken Svenska Handelshögskolan
  Mikäli olet asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista ensimmäiseksi Hanken Svenska Handelshögskolanin tai Åbo Akademin, voit valita koepaikkakunnaksi Helsingin, Turun, Vaasan tai Maarianhaminan (kysytään hakulomakkeella). Katso tarkemmat tiedot yliopiston nettisivuilta toukokuussa.
 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuun kampus: Carelia-rakennus, sali C1, Yliopistokatu 4, Joensuu
  Kuopion kampus: Snellmania-rakennus, sali SN100, Yliopistonranta 1 E, Kuopio
 • Jyväskylän yliopisto
  Mattilanniemen kampus
  Salijako on nähtävillä JSBE:n verkkosivuilla sekä valintakoeaamuna MaA-rakennuksen ja Agora-rakennuksen aulatiloissa.
 • LUT-yliopisto
  Tarkka salijako on nähtävillä koepaikoilla valintakoepäivänä. Ilmoittautuminen on mahdollista kello 10:00 alkaen. Käytännön järjestelyjen vuoksi valintakokeeseen osallistuvien suositellaan tulevan paikalle viimeistään tuntia ennen kokeen alkua.
  LUT-yliopiston Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 34 (ent. Skinnarilankatu), Lappeenranta. Ohjeita yliopistolle saapumiseen.
  LUT-yliopiston Lahden kampus, Mukkulankatu 19, Lahti
  Helsinki: Helsingin yliopisto, Porthania (sali P1), Yliopistonkatu 3, 00100 Helsinki (lisätietoa: LUT-yliopiston verkkosivuilla )
 • Oulun yliopisto
  Linnanmaa, Oulu.
  Hakijoiden sijoittelu eri saleihin on nähtävissä vasta koepäivänä, joten hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin ennen kokeen alkamista.
 • Tampereen yliopisto
  Kalevantie 4, Tampere
  Salijako on nähtävillä valintakoepäivänä yliopiston päärakennuksen aulassa sekä yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Opasteet ohjaavat hakijat oikeisiin saleihin. Hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin.
 • Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Turun yksikkö: Rehtorinpellonkatu 3 ja muu Turun yliopiston kampusalue. Hakijoiden sijoittuminen eri rakennuksiin: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet
  Porin yksikkö: Pohjoisranta 11a, Pori.
 • Vaasan yliopisto
  Tervahovi-rakennus, Wolffintie 34, Vaasa
  Hakijat jaetaan koesaleihin sukunimen mukaan. Koesalien tiedot ovat nähtävissä verkkosivuilla sekä valintakoepäivänä päärakennus Tervahovin pääsisäänkäynnin luona
 • Åbo Akademi
  Mikäli olet asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista ensimmäiseksi Hanken Svenska Handelshögskolanin tai Åbo Akademin, voit valita koepaikkakunnaksi Helsingin, Turun, Vaasan tai Maarianhaminan (kysytään hakulomakkeella). Katso tarkemmat tiedot yliopiston nettisivuilta toukokuussa.
  Helsingfors: Hankens huvudbyggnad (Arkadiagatan 22) och Aalto universitetets utrymmen (Runebergsgatan 14-16), alla sökande samlas 11.30 i Hankens huvudbyggnad i Foajén.
  Åbo: vid Åbo Akademi i Gadolinia, Porthansgatan 3
  Vasa: Vid Åbo Akademi, Academill, Strandgatan 2
  Mariehamn:  Högskolan på Åland Neptunigatan 17
Valikko