Oikaisumenettelyt

Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, voi hän hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisuvaatimus tulee jättää niihin yliopistoihin, joiden valintaan halutaan muutosta.

Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama.

Oikaisupyynnön liitteenä tulee olla:

  • opiskelijavalinnan tuloskirje
  • pääsykoevastaus (asiakirja/asiakirjan jäljennös)
  • selvitys mihin asiaan hakee oikaisua
  • muu mahdollinen dokumentaatio

Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön toimittamisesta löytyvät sen yliopiston nettisivuilta, jonka valintaan halutaan muutosta.

Valikko