Varasijat ja jonottaminen

Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä.

Jos todistusvalintajonossa tai koepistejonossa opiskelijaksi hyväksytty ei ota saamansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija.

Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiöiden vaikutus että ns. jonosta toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan.

Kevään 2020 varasijat rajataan kaikissa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa seuraavasti:
Todistusvalinta 150 hakijaa
Valintakoevalinta 100 hakijaa
Jonottaminen tapahtuu valtakunnallisen yhteishaun sijoittelukäytäntöjen mukaisesti. Tulosten julkistamisen jälkeen, voit ottaa tarjotun paikan vastaan ehdollisesti ja jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä. Katso tarkemmin Opintopolku.fiNäin otat paikan vastaan.

Valikko