Oulun yliopisto

TÄTÄ OSUUTTA EI OLE PÄIVITETTY VUOTTA 2015 VARTEN. ALLA OLEVA KOSKEE VUOTTAA 2014.


Oulun yliopistossa kauppatieteellisen alan tutkintoihin johtava koulutus järjestetään Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan opiskelijoita suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun voi hakea yhteen sisäiseen hakukohteesen. Hakukohteeseen Kauppatieteet valitaan yhteensä 180 opiskelijaa.

Kandidaatin tutkinnossa on opintosisältöjä tärkeimmiltä talous- ja liiketaloustieteen aloilta, kuten; taloustiede, rahoitus, laskentatoimi, johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi.
Maisterivaiheen pääaineisiin haetaan kandidaatin opintojen loppuvaiheessa.

Maisterivaiheen koulutusohjelmat ovat:
Kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen
Laskentatoimi
Markkinointi
Rahoitus
Taloustiede

Lisäksi tiedekunnassa on kolme englanninkielistä, kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa: Financial and Management Accounting (FMA), International Business Management (IBM) ja Finance (MF). Näihin voi hakea kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Valintamenettely

Valinta etenee yhteisvalinnan yhteisten valintaperusteiden mukaisesti siten, että ensin valitaan 108 yhteispistevalintapistein ja sitten 72 koepistevalintapistein.

Ks. myös Varasijamenettely

Valintakoepaikka

Oulun yliopisto järjestää valintakokeen Oulussa Linnanmaalla saleissa L1, L3, L4, L5, L6 ja PR104 (salitietoja voidaan joutua muuttamaan, joten hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin).

Valinnan tulokset

Oulun yliopiston osalta valinnan tulokset ovat nähtävissä Linnanmaalla kauppakorkeakoulun opintotoimiston ilmoitustauluilla. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa, julkistetaan osoitteessa www.taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/perustutkinnon_opiskelijavalinta.

Oulun yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opintotoimistossa sen aukioloaikoina.

Ks. myös Oikaisumenettely

Lisätiedot

Kauppakorkeakoulun opintotoimisto
Osoite: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, PL 4600, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 448 2920, 029 448 2952, 029 448 2907

Oulun yliopiston hakijapalvelut
Osoite: Oulun yliopisto, Hakijapalvelut, Linnanmaa, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 448 4035
www.taloustieteet.oulu.fi/hae_opiskelijaksi/perustutkinnon_opiskelijavalinta
www.oulu.fi/yliopisto/haeopiskelijaksi/hakeminen