Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa kauppatieteellisen alan tutkintoihin johtava koulutus järjestetään Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan opiskelijoita suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Oulun yliopiston kauppakorkeakoululla on yksi hakukohde: Kauppatieteet. Tähän hakukohteeseen valitaan yhteensä 190 opiskelijaa.

Kandidaatin tutkinnossa on opintosisältöjä tärkeimmiltä talous- ja liiketaloustieteen aloilta, kuten; taloustiede, rahoitus, laskentatoimi, johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi.
Maisterivaiheen pääaineisiin haetaan kandidaatin opintojen loppuvaiheessa.

Maisterivaiheen koulutusohjelmat ovat:
Kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen
Laskentatoimi
Markkinointi
Rahoitus
Taloustiede

Lisäksi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on viisi kansainvälistä, kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa: Economics (ME), Finance (MF), Financial and Management Accounting (FMA), International Business Management (IBM) ja Marketing (MM).

Valintamenettely

Valinta etenee yhteisvalinnan yhteisten valintaperusteiden mukaisesti siten, että ensin valitaan 114 yhteispistevalintapistein ja sitten 76 koepistevalintapistein.

Ks. myös Varasijamenettely

Valintakoepaikka

Valintakoe järjestetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Hakijoiden sijoittelu eri saleihin on nähtävissä vasta koepäivänä, joten hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin ennen kokeen alkamista.

Valinnan tulokset

Oulun yliopiston osalta valinnan tulokset ovat nähtävissä Linnanmaalla kauppakorkeakoulun opintotoimiston ilmoitustauluilla. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa, julkistetaan osoitteessa http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/yhteisvalinta

Oulun yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opintotoimistossa sen aukioloaikoina.

Ks. myös Oikaisumenettely

Lisätiedot

Kauppakorkeakoulun opintotoimisto
Osoite: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, PL 4600, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 448 2920, 029 448 2952, 029 448 2907

Oulun yliopiston hakijapalvelut
Osoite: Oulun yliopisto, Hakijapalvelut, Linnanmaa, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 448 4035
http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/yhteisvalinta
www.oulu.fi/yliopisto/haeopiskelijaksi/hakeminen