Elämää opiskelun ulkopuolella

Elämää opiskelun ulkopuolella

Kaikki yliopisto-opiskelijat kuuluvat automaattisesti yliopistonsa ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta järjestää paljon toimintaa joko itse, tai ainejärjestöjen kautta. Ainejärjestöön kuuluminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Hankenilla ei ole muita kuin kauppatieteilijöitä. Siksi kauppatieteiden ainejärjestö ja ylioppilaskunta ovat Hankenilla sama asia.

Kauppatieteiden opiskelijoiden eli kyltereiden opiskelijaelämä on vilkasta. Toimintaa löytyy joka lähtöön, liikunnasta korkeakulttuuriin, politiikasta juhlimiseen ja valokuvauksesta kielipiireihin. Ja mikäli omanlaista toimintaa ei vielä ole pystyssä, sitä voi aina luoda muiden asiasta kiinnostuneiden kavereiden kanssa. Tutustu kylteritoimintaan: Kylterivideo.

Tietoja opiskelijatoiminnasta löytyy ainejärjestöjen verkkosivuilta.

Ainejärjestöt

Aalto-yliopisto: Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat KY ry, Facebook ja Instagram: ky_1911
Aalto-yliopisto, Mikkelin kampus: Probba ry, Facebook ja Instagram: probbary

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus: Optimi ry, Facebook ja Instagram: optimiry
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus: Preemio ry, Facebook ja Instagram: preemiory

Jyväskylän yliopisto: Pörssi ry, Facebook ja Instagram: porssiry

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Enklaavi ry, Facebook ja Instagram: enklaavi

Oulun yliopisto: Finanssi ry, Facebook ja Instagram: finanssiry

Svenska Handelshögskolan: Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS, Facebook ja Instagram: shsstyret
Svenska Handeslhögskolan, Vaasan kampus: SSHV, Facebook ja Instagram: sshvrf

Tampereen yliopisto: Boomi ry, Facebook ja Instagram: boomiry

Turun yliopisto, Porin kampus: PorKy ry, Facebook ja Instagram: porinkylterit
Turun yliopisto, Turun kampus: TuKy ry, Facebook ja Instagram: turunky

Vaasan yliopisto: Warrantti ry, Facebook ja Instagram: warranttiry

Åbo Akademi: Merkantila klubben fr, Facebook ja Instagram: mkstyrelsen

Valikko