Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto rakentuu useimmissa yliopistoissa kaikille yhteisistä perusopinnoista, pääaineen/-ohjelman opinnoista, sivuaineopinnoista ja kieliopinnoista.

Yhteiset perusopinnot kestävät noin vuoden ja niiden kautta opiskelijat saavat yleiskäsityksen useimmista kauppatieteiden aineista, kuten markkinoinnista, johtamisesta, rahoituksesta ja laskentatoimesta, kansantaloudesta ja niin edelleen.

Pääaine tai varsinainen kandiohjelma valitaan usein perusopintojen jälkeen, tai loppuvaiheessa. Kandiohjelmien sisällöt vaihtelevat yliopistoittain. Joissain yliopistoissa on tarjolla laaja valikoima ohjelmia, ja joissain kauppatieteellisiä aineita on koottu yhteen ja siten muodostettu määrällisesti vähemmän, mutta sisällöltään laaja-alaisempia kandiohjelmia.

Sivuopintoja voi suorittaa usein jostain toisesta yliopiston tiedekunnasta, tai täydentää kandiohjelmaansa jollain toisella kauppatieteellisellä aineella. Usein sivuopintoja suoritetaan myös jossain ulkomaisessa yliopistossa opiskelijavaihdon kautta.

Kieliopinnot kuuluvat useimmiten kauppatieteellisiin tutkintoihin. Kieliopintojen määrä vaihtelee yliopistoittain, mutta keskimäärin niitä sisältyy tutkintoon noin 20 opintopistettä, eli noin 1/3 vuoden opintojen verran.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto sisältää usein samat elementit, kuin kandidaatin tutkinto, pois lukien peruskurssit. Maisteriohjelmia, tai pääaineita, on valittavana enemmän, kuin kandidaatin tutkinnossa ja ne ovat usein sisällöltään tarkemmin rajattuja. Maisteriohjelmat usein joko syventävät jotain kauppatieteellistä oppialaa entisestään, pyrkivät yhdistelemään eri kauppatieteen aloja ja siten luovat omaleimaisen ohjelman, tai yhdistävät kauppatieteitä ja muita tieteenaloja. Kannattaa pohtia tarkkaan, millaiseen ohjelmaan haluaa lähteä.

Ohjelman valintaan ei ole yksiselitteisiä ohjeita, vaan se riippuu opiskelijan omista mielenkiinnon kohteista. Saattaa olla, että sitä suosikkiohjelmaa ei ole lainkaan oman yliopiston sisällä, tai Suomessa, jolloin voi harkita yliopiston vaihtamista.

Valikko