Kauppatieteelliset tutkinnot

Yliopistojen kauppatieteelliset tutkinnot ovat kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, kauppatieteiden maisterin tutkinto sekä kauppatieteiden tohtorin tutkinto. Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan kolme vuotta ja maisterin tutkinto on kaksivuotinen. Tohtorin tutkinnon suorittamiseen menee yleensä noin neljä vuotta.

Suomessa suurin osa korkeakoulututkinnoista seuraa Eurooppalaista korkeakoulututkintojen viitekehystä, jossa ensimmäisen syklin muodostaa alempi korkeakoulututkinto, toisen ylempi korkeakoulututkinto ja kolmannen tohtorin tutkinto. Suomessa ensimmäisen syklin tutkintoja ovat yliopistojen kandidaatin tutkinnot ja ammattikorkeakoulututkinnot. Toisen syklin, tai ylempiä korkeakoulututkintoja Suomessa yleisimmin kutsutaan yliopistoissa maisterin tutkinnoiksi ja ammattikorkeakouluissa ylemmiksi ammattikorkeakoulututkinnoiksi.

Suomessa korkeakouluja ovat siis yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotka eroavat toisistaan käytännössä siten, että ammattikorkeakoulujen opetus on soveltavampaa ja käytännönläheisempää ja tähtää pääsääntöisesti alempaan korkeakoulututkintoon. Yliopistoissa taas pääsääntöisesti opiskellaan sekä alempi, että ylempi korkeakoulututkinto ja opetus on enemmän teoriapainotteista.

Kun sinut hyväksytään opiskelemaan kauppatieteitä, sinulle annetaan opinto-oikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Tämä tarkoittaa, että kun olet suorittanut kolmevuotisen kanditutkinnon, sinun ei tarvitse enää pyrkiä uudelleen maisteriohjelmaan, mikäli jatkat saman yliopiston sisällä. Tästä poikkeuksen muodostaa Aallon kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikkö, jossa opinto-oikeus myönnetään vain kandidaatin tutkintoon asti.

Suurin osa opiskelijoista jatkaa suoraan kandidaatin tutkinnon jälkeen maisterin tutkintoon. Tästä huolimatta kandidaatin tutkinto on kuitenkin ihan oikea tutkinto. Vaikka sinulla onkin oikeus jatkaa opintojasi suoraan maisteriksi saakka yliopiston sisällä, kanditutkinnon loppuvaiheessa voi hyvin miettiä, haluaako suorittaa maisterin tutkinnon samassa yliopistossa, vai jossain toisessa korkeakoulussa, Suomessa tai ulkomailla. Korkeakoulun vaihtoon liittyy yleensä erillinen hakuprosessi, mutta joskus eri oppiaineiden ja/tai korkeakoulujen yhdistelemisestä voi löytyä se oman näköinen ja itselleen mieluisin opintopolku, jonka pohjalta on hyvä siirtyä työelämään. Tutkintojen välillä on myös hyvä hetki käydä töissä ja hakea sieltä ajattelun vahvistusta omalle urasuunnittelulleen.

Valikko