Börja studera ekonomi – ansökningstid 18.3. - 1.4.2020

Universitet

Ekonomutbildning

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning deltar Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitets handelshögskola, Åbo handelshögskola, Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet, Vasa universitet, LUT-universitet samt Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi.

Antagningen till de universitet som ingår i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning bygger på gemensamma antagningskriterier. Studentexamensbetygets vitsord poängsätts på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till. Även urvalsproven bedöms på samma sätt av alla universitet. Du får rätt att avlägga både ekonomie kandidat- och ekonomie magisterexamen.

Aktuellt

Antagning på basen av urvalsprov 2019

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2019 Urvalsprovet för antagningssamarbetet i ekonomi hölls den 5.6.2019. Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2019 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är…

Poänggränserna för betygsantagningen den 29.5.2019

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2019 Av de som söker till ansökningsmålen inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas 60 % av de nya studerande på basen av de vitsorden i studentexamen. Enbart förstagångssökande kan antas på basen av…
Följ oss på Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error
Meny