1.6.2018 Poänggränserna för betygsantagningen den 30.5.2018

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2018

Av de som söker till ansökningsmålen inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas 60% av de nya studerande på basen av de vitsorden i studentexamen. Enbart förstagångssökande kan antas på basen av sitt betyg.

Poänggränserna för antangingen våren 2018 kommer högst sannolikt ännu att ändras. De slutliga poänggränserna blir klara först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när urvalsprovets resultatet blir klart och eventuellt en del sökande från kölistorna blir antagna.

Poänggränserna för betygsantagningen den 30.5.2018 var:

Ansökningsmål Betygsantagning, poänggräns 30.5.2018
Aalto-yliopisto 34
Hanken, Helsingfors 29
Hanken, Vasa 23
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 26
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 27,56
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 28
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustieteet 27
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 28
Oulun yliopisto 26
Tampereen yliopisto 31
Turun yliopisto, Pori 27
Turun yliopisto, Turku 32
Vaasan yliopisto 26
Åbo Akademi 25

Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng. Således antas inte alla sökande som fått samma poäng som poänggränsens är, utan så många som det finns plats för, i enlighet med reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng (dvs i första hand väljs den som fått högre vitsord i matematik, sedan modersmål och så vidare).

Antagningens slutliga resultat publiceras senast den 28.6. De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 10.7. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

Meny