28.6.2018 Antagning på basen av urvalsprov 2018

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2018

Urvalsprovet för antagningssamarbetet i ekonomi hölls den 6.6.2018.

Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2018 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när eventuella sökande från kölistorna blivit antagna.

Poänggränserna för antagning på basen av urvalsprov den 28.6.2018 var:

Ansökningsmål Urvalsprov, poänggräns 28.6.2018
Aalto-yliopisto 30
Hanken, Helsingfors 17,5
Hanken, Vasa 14
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 24,5
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 25,5
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 25,5
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustieteet 26,5
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 26
Oulun yliopisto 25
Tampereen yliopisto 28,5
Turun yliopisto, Pori 24,5
Turun yliopisto, Turku 28,5
Turun yliopisto, kansainvälinen johtaminen 25
Vaasan yliopisto 25
Åbo Akademi 15,5

För att kunna bli antagen i provpoängsantagningen måste den sökande delta i urvalsprovet och få ett antal poäng som motsvarar minst 60 procent av medeltalet bland dem som fått positiva poäng (medeltalet bland alla som deltagit i urvalsprovet, inte per antagningsobjekt).Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng.

De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 10.7. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

Alla som deltog i provet får ett e-postmeddelande (29.6.2018) med sina provsvar.
Provet och de rätta svaren finns på: http://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsforfarande/urvalsprov-och-statistik/

Meny