Aktuellt

Antagning på basen av urvalsprov 2020

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2020 Det andra momentet urvalsprovet för antagningssamarbetet i ekonomi hölls den 16.6.2020. Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2020 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först…

Poängen för urvalsprovets första delmoment

Poängen för urvalsprovets första delmoment i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning publiceras undantagsvis på denna sida i ett skilt PDF-dokument individualiserade enligt sökandes ansökningsnummer (OID)*. Den lägsta godkända provpoängen per ansökningsmål: Aalto 19,96 Hanken, Helsingfors 11,43 Hanken, Vasa 8,41 UEF,…

Poänggränserna för betygsantagningen den 22.5.2020

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2020 Poänggränserna för antagningen våren 2020 kommer högst sannolikt ännu att ändras. De slutliga poänggränserna blir klara först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när urvalsprovets resultatet blir klart och eventuellt en del…

Ändringar i antagningskriterierna 2020, meddelade 29.4.2020

MEDDELADE 29.4.2020 De ekonomiska vetenskaperna utvidgar betygsantagningen och ändrar inträdesprovet till att omfatta två moment På grund av coronaepidemin sker det förändringar i antagningskriterierna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen år 2020. Universiteten fastslog tidigare i vår att det på…

Meddelandet 9.4.2020

Universitetens urvalsprov ersätts med alternativa antagningssätt denna vår.UNIFI ry:https://www.unifi.fi/uutiset/universitetens-urvalsprov-ersatts-med-alternativa-antagningssatt-denna-var/ Universiteten meddelar om de förändrade antagningssätten för de urvalsprov fall senast 30.4. Närmare information om provarrangemangen ges innan proven äger rum.

Antagning på basen av urvalsprov 2019

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2019 Urvalsprovet för antagningssamarbetet i ekonomi hölls den 5.6.2019. Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2019 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är…

Poänggränserna för betygsantagningen den 29.5.2019

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2019 Av de som söker till ansökningsmålen inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas 60 % av de nya studerande på basen av de vitsorden i studentexamen. Enbart förstagångssökande kan antas på basen av…

Hemsidan är nu uppdaterad, urvalsprov

Exempel på svarsblanketten har nu laddats upp på Urvalsprov-sidan. Listade finns även de saker som är obligatoriska, tillåtna och förbjudna vid provtillfället. http://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsforfarande/urvalsprov/
Meny