Aktuellt

Hemsidorna är nu uppdaterade

Hemsidorna för den gemensamma antagningen till ekonomutbidlning är nu uppdaterade! Ansökningstiden 2019 är 20.3.-3.4.2019.

Antagningsomgången 2018 är avslutad

Antagningsomgången 2018 är avslutad, statistik och vårens inträdesprov hittar du här: http://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsforfarande/urvalsprov-och-statistik/

28.6.2018 Antagning på basen av urvalsprov 2018

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2018 Urvalsprovet för antagningssamarbetet i ekonomi hölls den 6.6.2018. Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2018 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är…

1.6.2018 Poänggränserna för betygsantagningen den 30.5.2018

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2018 Av de som söker till ansökningsmålen inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas 60% av de nya studerande på basen av de vitsorden i studentexamen. Enbart förstagångssökande kan antas på basen av sitt…
Meny