Ansök

Ansökan till ekonomutbildning

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning deltar Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto och Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Itä-Suomen, Tampereen och Vaasan yliopistot, LUT-yliopisto samt Hanken Svenska handelshögskolan och Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Antagningen till de universitet som ingår i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning bygger på gemensamma antagningskriterier. Studentexamensbetygets vitsord poängsätts på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till. Även det gemensamma urvalsprovet bedöms på samma sätt av alla universitet.

Du får rätt att avlägga både ekonomie kandidat- och ekonomie magisterexamen

Ansökan via den nationella ansökan

Ansökan till de utbildningar som deltar i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning görs i universitetens nationella gemensamma antagning på adressen studieinfo.fi.

Ansökningstiden börjar 18.3.2020 och slutar 1.4.2020 kl. 15.00. På studieinfo.fi kan man också söka information om universitetsutbildningar.

Anvisningar för ansökan finns i tjänsten Studieinfo. Under ”Universitet” hittar du exempelvis anvisningar för vårens gemensamma ansökan.

Meny