Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan

Ansökningen till alla högskoleutbildningar sker genom den nationella gemensamma ansökan på adressen studieinfo.fi. Du kan ansöka till högst sex olika utbildningar på yrkeshögskolor och universitet.

Med den gemensamma antagningen till ekonomutbildning avses de ansökningsobjekt som ingår i den gemensamma ansökan samt använder sig av samma urvalskriterier och urvalsprov. Dessa utbildningar är markerade med texten ”Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning” i Studieinfo.

Ansökningstiden är 20.3–3.4.2019 kl. 15.00
Urvalsprovet ordnas onsdagen den 5.6.2019

Bara de sökande som inte blir antagna via betygsantagningen ska delta i urvalsprovet. Platsen för urvalsprovet avgörs av vilken utbildning du har angett som första prioritet i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Platsen för urvalsprovet ska anges på ansökningsblanketten endast om den specifikt frågas efter (de som söker till Hanken eller Åbo Akademi har möjlighet att välja var de skriver urvalsprovet: Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo).

Så här fyller du i och lämnar in ansökningsblanketten

Meny