Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan

Ansökningen till alla högskoleutbildningar sker genom den nationella gemensamma ansökan på adressen studieinfo.fi. Du kan ansöka till högst sex olika utbildningar på yrkeshögskolor och universitet.

Med den gemensamma antagningen till ekonomutbildning avses de ansökningsobjekt som ingår i den gemensamma ansökan samt använder sig av samma urvalskriterier och urvalsprov.

Ansökningstiden är 18.3–1.4.2020 kl. 15.00
Urvalsprovet ordnas tisdagen den 2.6.2020

Om en sökande i betygsantagningen inte antas till ansökningsmålet som hen prioriterat högst inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, kan den sökande delta i inträdesprovet. Urvalsordningen avgörs av provpoängen.
Den sökande ska göra en bindande anmälan till inträdesprovet i Studieinfo-tjänsten.
Den sökande kan välja på vilken ort hen deltar i inträdesprovet. Inträdesprovet avläggs på det språk som är undervisnings- och forskningsspråk på universitetet i fråga (Universitetslag 558/2009, 11 §).

Så här fyller du i och lämnar in ansökningsblanketten

Meny