Ansökningsbehörighet

Det är universiteten som bestämmer vilka studerande de antar. Den som söker in till ett universitet måste uppfylla vissa förutsättningar för behörighet som anges i universitetslagen (558/2009 § 37). Reglerna om behörighet specificeras i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005).

Vem kan ansöka?

Du är behörig att ansöka till de utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan om du har avlagt någon av följande examina:

  • Finländsk studentexamen
  • International Baccalaureate-examen (IB, Diploma, certifikat räcker inte)
  • Europeisk studentexamen (EB)
  • Reifeprüfung-examen (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA)
  • Sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
  • Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
  • Finländsk högskoleexamen (YH eller universitet)
  • AICE-examen i Finland

Anhållan om att få delta i urvalsprovet

En person som anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna, men som inte uppfyller de krav på tidigare utbildning som anges i universitetslagen, kan anhålla att få delta i urvalsprovet. En ansökan med motivering och en utredning av den sökandes utbildningsbakgrund ska lämnas in till alla de universitet som sökande sökt till i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning inom ansökningstiden som slutar 1.4.2020 kl. 15.00.

Meny