Ansökningsbehörighet

Det är universiteten som bestämmer vilka studerande de antar. Den som söker in till ett universitet måste uppfylla vissa förutsättningar för behörighet som anges i universitetslagen (558/2009 § 37). Reglerna om behörighet specificeras i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005).

Vem kan ansöka?

Du är behörig att ansöka till de utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan om du har avlagt någon av följande examina:

  • Finländsk studentexamen
  • International Baccalaureate-examen (IB, Diploma, certifikat räcker inte)
  • Europeisk studentexamen (EB)
  • Reifeprüfung-examen (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA)
  • Sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
  • Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
  • Finländsk högskoleexamen (YH eller universitet)
  • AICE-examen i Finland

Anhållan om att få delta i urvalsprovet

En person som anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna, men som inte uppfyller de krav på tidigare utbildning som anges i universitetslagen, kan anhålla att få delta i urvalsprovet. En ansökan med motivering och en utredning av den sökandes utbildningsbakgrund ska lämnas in till alla de universitet som sökande sökt till i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning inom ansökningstiden som slutar (31.3.2021 kl. 15.00).
Detta gäller inte Tampere.

Beaktande av sökande med flyktingstatus

Om en sökande har flyktingstatus eller är i en situation som kan likställas med en flyktings och ansöker om studieplats för att avlägga lägre examen eller både lägre och högre examen samtidigt, men inte kan styrka sin högskolebehörighet med dokument, kan ett universitet kalla den sökande att delta i urvalsprovet. Den sökande ska styrka sin flyktingstatus med ett myndighetsbeslut (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av behovet av skydd). Den sökande ska lämna in en kopia av beslutet till ansökningstjänsten.

Meny