Så här fyller du i och lämnar in din ansökan

I den nationella gemensamma ansökan ansöker du på adressen studieinfo.fi

Vissa universitet har bara en utbildning som man kan söka till inom det ekonomiska området. I sådana fall antar universitetet nya studerande till en utbildning där huvudämnet väljs senare under studierna. Vissa universitet antar nya studerande helt eller delvis direkt till huvudämnen eller program. Då kan man söka till fler än en utbildning vid det universitetet.

Om en sökande ansöker till flera utbildningar anges dessa på ansökningsblanketten i prioritetsordning på det sätt som universitetets urvalskriterier förutsätter. Ett universitet kan exempelvis begränsa ansökningen så att man inte kan ansöka till alla utbildningar som erbjuds. Antalet utbildningar som anges på ansökningsblanketten och deras inbördes ordning är bindande. De kan inte ändras efter att ansökningstiden har löpt ut. Läs igenom anvisningarna för ifyllande av blanketten samt informationen om urvalsförfarandet och reservplatserna innan du fyller i ansökningsblanketten.

I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du ansöka till högst sex ansökningsobjekt. Alla dessa kan vara ansökningsobjekt som ingår i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Du kan placera utbildningarna inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning i den ordning du vill. Den sökande ska göra en bindande anmälan till urvalsprovet i Studieinfo-tjänsten.

Skicka in ansökan

När du har fyllt i den elektroniska ansökningsblanketten får du möjlighet att förhandsgranska den. Skicka in din ansökan genom att trycka på knappen Skicka ansökan. Ansökningsblanketten kan också skrivas ut. På ansökningsblanketten står också vilka bilagor som ska skickas.

Ansökningstiden går ut 31.3.2021 kl. 15.00 (Observera klockslaget!). När din ansökningsblankett har skickats in får du en bekräftelse per e-post.

Mer information om hur du fyller i ansökningsblanketten finns i Studieinfo – Så här fyller du i ansökningsblanketten

Bilagor

Bilagorna ska bifogas till ansökan i elektronisk form (t.ex. pdf, jpg eller png) senast den 7 april 2021 kl. 15.00. Mer information om bland annat undantag ges nedan.

Den sökande ska bifoga bilagorna i elektronisk form till ansökan i Studieinfo-tjänsten enligt den nationella tidtabellen. Undantag och preciseringar anges nedan.

** Kommer att uppdateras **

Allmän högskolebehörighet

a) Sökande som har avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in en bilaga som styrker högskolebehörigheten.

b) Sökande som har avlagt studentexamen före år 1990, sökande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen, samt sökande som har avlagt IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen: den sökande ska bifoga en kopia av examensbetyget senast den 8.4.2020 klockan 15:00. En sökande som avlagt IB-examen ska bifoga en kopia av sitt Diploma, Results Summary räcker inte. Sökande som avlagt Reifeprüfung-/DIA-examen i Finland ska dessutom lämna in en kopia av motsvarighetsintyget, om hen vill att dessa vitsord ska tas i beaktande i betygsantagningen.

c) Sökande som avlagt finländsk yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen 2018 eller senare behöver inte lämna in en bilaga som styrker högskolebehörigheten.

d) Sökande som avlagt finländsk yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen före år 2018: den sökande ska bifoga en kopia av examensbetyget senast den 8.4.2020 klockan 15:00.

e) Tillämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier: den sökande ska bifoga en kopia av sitt examensbetyg till ansökan senast den 8.4.2020 klockan 15:00.

f) Övriga examina som ger högskolebehörighet:
– sökande som avlagt yrkeshögskole- eller universitetsexamen: Om den sökande inte har avlagt en sådan examen som nämns ovan och som ger allmän högskolebehörighet, kan den sökande påvisa sin behörighet genom en avlagd yrkeshögskole- eller universitetsexamen. En kopia av examensbetyget ska bifogas till ansökan senast den 8.4.2020 klockan 15:00.
Sökande som avlagt AICE-examen: även personer som har avlagt examen för Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) är behöriga att ansöka. En kopia av examensbetyget ska bifogas till ansökan senast den 8.4.2020 klockan 15:00.

Om den sökande håller på att avlägga en examen som ger högskolebehörighet (internationell studentexamen eller annan examen som ger ansökningsbehörighet), men inte hinner avlägga hela examen förrän ansökningstiden löper ut, ska bilagorna lämnas in enligt följande:

Sökande som avlägger Deutsches Internationales Abitur-examen: den sökande ska bifoga en kopia av det preliminära examensbetygets vitsordssida till sin ansökan senast den 8.4.2020 klockan 15:00. En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast den 5.6.2020 kl. 15.00.

Sökande som avlägger EB-examen: den sökande ska bifoga ett intyg över predicted grades-vitsord med sammanlagda poäng senast den 8.4.2020 klockan 15:00. En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast den 15.7.2020 kl. 15.00.

Sökande som avlägger IB-examen: den sökande ska bifoga ett intyg över predicted grades-vitsord med sammanlagda poäng senast den 8.4.2020 klockan 15:00. Sökande som avlägger IB-examen ska beställa ett Transcript of Grades från IBO och begära att det skickas till Östra Finlands universitet (University of Eastern Finland) senast den 15.7.2020. Östra Finlands universitet får de slutgiltiga vitsorden elektroniskt från IBO när resultaten har fastställts. Mer information: https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/

Sökande som avlägger yrkeshögskole-/universitetsexamen, AICE-examen eller tillämplig utländsk examen: den sökande ska bifoga en förhandsbedömning från läroanstalten till sin ansökan senast den 8.4.2020 kl. 15.00. En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast den 5.6.2020 kl. 15.00.

Påvisa av språkkunskaper
Påvisande av kunskaper i finska: Den sökande ska påvisa sina kunskaper i finska under ansökningstiden eller senast den 8 april klockan 15:00.
Påvisande av kunskaper i svenska: Den sökande ska påvisa sina kunskaper i svenska under ansökningstiden eller senast den 8 april klockan 15:00. Om den sökande i samband med att han eller hon lämnar in sin ansökan i Studieinfo-tjänsten anmäler sig till språkprovet som Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan ordnar för att påvisa sina kunskaper i svenska, behöver den sökande inte lämna in en separat bilaga med resultatet från språkprovet, eftersom det fås automatiskt.
Se mer info/undertag: http://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsforfarande/sprakkunskaper/

Meny