Så här fyller du i och lämnar in din ansökan

I den nationella gemensamma ansökan ansöker du på adressen studieinfo.fi

Vissa universitet har bara en utbildning som man kan söka till inom det ekonomiska området. I sådana fall antar universitetet nya studerande till en utbildning där huvudämnet väljs senare under studierna. Vissa universitet antar nya studerande helt eller delvis direkt till huvudämnen eller program. Då kan man söka till fler än en utbildning vid det universitetet.

Om en sökande ansöker till flera utbildningar anges dessa på ansökningsblanketten i prioritetsordning på det sätt som universitetets urvalskriterier förutsätter. Ett universitet kan exempelvis begränsa ansökningen så att man inte kan ansöka till alla utbildningar som erbjuds. Antalet utbildningar som anges på ansökningsblanketten och deras inbördes ordning är bindande. De kan inte ändras efter att ansökningstiden har löpt ut. Läs igenom anvisningarna för ifyllande av blanketten samt informationen om urvalsförfarandet och reservplatserna innan du fyller i ansökningsblanketten.

I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du ansöka till högst sex ansökningsobjekt. Alla dessa kan vara ansökningsobjekt som ingår i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Du kan placera utbildningarna inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning i den ordning du vill. Den sökande ska göra en bindande anmälan till inträdesprovet i Studieinfo-tjänsten.

Skicka in ansökan

När du har fyllt i den elektroniska ansökningsblanketten får du möjlighet att förhandsgranska den. Skicka in din ansökan genom att trycka på knappen Skicka ansökan. Ansökningsblanketten kan också skrivas ut. På ansökningsblanketten står också vilka bilagor som ska skickas.

Ansökningstiden går ut 1.4.2020 kl. 15.00 (Observera klockslaget!). När din ansökningsblankett har skickats in får du en bekräftelse per e-post.

Mer information om hur du fyller i ansökningsblanketten finns i Studieinfo – Så här fyller du i ansökningsblanketten

Bilagor

Bilagorna ska bifogas till ansökan i elektronisk form (pdf, jpg eller png) senast den 10 april 2019 kl. 15.00. Mer information om bland annat undantag ges nedan.

Allmän högskolebehörighet

  1. Sökande som avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in en bilaga som bevisar behörighet att studera vid högskola.
  2. Sökande som avlagt studentexamen före år 1990, sökande som avlagt yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen samt sökande som avlagt IB-, EB- eller Reifeprüfung-examen: den sökande ska bifoga en kopia av sitt examensbetyg till ansökan senast den 10 april 2019 kl. 15.00. Sökande som avlagt IB-examen ska bifoga en kopia av sitt Diploma, Results Summary räcker inte.
  3. Tillämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier: den sökande ska bifoga en kopia av sitt examensbetyg till ansökan senast kl. 15.00 den 10 april 2019.
  4. Övriga examina som ger högskolebehörighet:

– Sökande som avlagt yrkeshögskole- eller universitetsexamen: Om den sökande inte har avlagt en sådan examen som ger allmän högskolebehörighet som nämns ovan, kan den sökande påvisa sin behörighet genom en avlagd yrkeshögskole- eller universitetsexamen. En kopia av examensintyget ska bifogas till ansökan senast den 10 april 2019 kl. 15.00.

Sökande som avlagt AICE-examen: även personer som har avlagt examen för Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) är behöriga att söka. En kopia av examensbetyget ska bifogas till ansökan senast den 10 april 2019 kl. 15.00.

Om den sökande är på väg att avlägga en examen som ger högskolebehörighet men inte hinner avlägga hela examen innan ansökningstiden löper ut, ska bilagorna lämnas in enligt följande:

Sökande som avlägger yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen: den sökande ska bifoga en förhandsbedömning från läroanstalten över avläggandet av examen till sin ansökan senast den 10 april 2019 kl. 15.00 (tex ett intyg av studiehandledaren). En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast den 6 juni 2019 kl. 15.00.

Sökande som avlägger Reifeprüfung-examen: den sökande ska bifoga en förhandsbedömning över avläggandet av examen till sin ansökan senast den 10 april 2019 kl. 15.00. En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast kl. 15.00 den 6 juni 2019.

Sökande som avlägger EB-examen: den sökande ska bifoga ett intyg som innehåller predicted grades-vitsord med sammanlagda poäng senast den 10 april 2019 kl. 15.00. En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast den 12 juli 2019 kl. 15.00.

Sökande som avlägger IB-examen: den sökande ska bifoga ett intyg som innehåller predicted grades-vitsord med sammanlagda poäng senast den 10 april 2019 kl.15.00. Sökande som avlägger IB-examen ska beställa ett Transcript of Grades från IBO och begära att det skickas till Östra Finlands universitet (University of Eastern Finland) senast den 12 juli 2019. Östra Finlands universitet får de slutgiltiga vitsorden elektroniskt från IBO när resultaten har fastställts.
IB-organisationens anvisningar finns på adressen http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/
Obs! Inga andra dokument eller intyg godkänns. Den sökande bör beakta IB-organisationens leveranstider så att intyget över de slutgiltiga vitsorden lämnas in inom utsatt tid.

Sökande som avlägger yrkeshögskole-/universitetsexamen, AICE-examen eller tillämplig utländsk examen: den sökande ska bifoga en förhandsbedömning från läroanstalten till sin ansökan senast den 10 april 2019 kl. 15.00. En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast den 6 juni 2019 kl. 15.00.

Meny