Allmänt om utbildningarna

Nedan finns kortfattad information om de universitet som deltar i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, de utbildningar inom det ekonomiska området man kan söka in till och hur många som antas. Du kan ansöka till högst sex olika utbildningar. Du ska skriva in dem på ansökningsblanketten i önskad prioritetsordning.

70 % av de som antas till varje utbildning ska enligt 36 § i universitetslagen vara sökande som inte tidigare har avlagt en högskoleexamen enligt det finländska utbildningssystemet och som inte har tagit emot en studieplats som leder till en högskoleexamen, dvs så kallade förstagångssökande.

Sökande som har tagit emot en studieplats på en utbildning som börjat vårterminen 2014 eller tidigare och som inte har avlagt någon examen betraktas som förstagångssökande. Kvoten för förstagångssökande (70 %) beaktas i antalet nybörjarplatser i ansökningmålens urvalsköer, dock så att man i betygsantagningen beaktar endast förstagångssökande.

Den ovan nämnda kvoten för förstagångssökande (70 %) är inte en övre gräns, utan fler förstagångssökande än så kan antas om de klarar sig tillräckligt bra i ansökningsprocessen.

 

Hakukohde/aloituspaikkamäärä
Ansökninsmål/studieplatser
Todistusvalinnalla
Betygsantagningskön
Koepistein
Provpoängskön
Yhteensä
Totalt
AALTO-YLIOPISTO282
Kauppatieteet170112282
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO100
Kauppatieteet, Joensuu302050
Kauppatieteet, Kuopio302050
HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN250
Ekonomi, Helsingfors10872180
Ekonomi, Vasa422870
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO155
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma271845
Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma6644110
LUT-YLIOPISTO, Lappeenranta120
Kauppatieteet7248120
OULUN YLIOPISTO170
Kauppatieteet10268170
TAMPEREEN YLIOPISTO140
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma8456140
TURUN YLIOPISTO 300
Kauppatieteet, Turku14496240
Kauppatieteet, Pori362460
VAASAN YLIOPISTO270
Kauppatieteet162108270
ÅBO AKADEMI90
Ekonomi543690
Meny