Resultat

Offentliggörandet av resultatet av den gemensamma antagningen till ekonomiutbildning följer nationella riktlinjer och urvalet sker enligt placeringen i den nationella gemensamma ansökan. Informationen om vilka som antagits i betygsantagningen offentliggörs senast onsdagen den 27.5.2020. Resultatet av urvalet blir då även tillgängligt i elektronisk form i Studieinfo-tjänsten för den som loggar in.

Om en sökande inte antas till ansökningsmålet med den högsta prioriteten i betygsantagningen inom ramen för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, kan den sökande delta i urvalsprovet. Antagningsordningen avgörs av provpoängen.

De sökande informeras om urvalsresultatet senast 8.7.2020. Resultatet av urvalet blir då även tillgängligt i elektronisk form i Studieinfo-tjänsten för den som loggar in.

Meny