Resultat

Offentliggörandet av resultatet av den gemensamma antagningen till ekonomiutbildning följer nationella riktlinjer och urvalet sker enligt placeringen i den nationella gemensamma ansökan. Informationen om vilka som antagits i betygsantagningen offentliggörs senast onsdagen den 29.5.2019. De som antagits i betygsantagningen får besked per e-post. Sökande som inte blir antagna till det universitet de önskar i betygsantagningen får delta i urvalsprovet där urvalet sker på basen av provpoängen.

De sökande informeras om urvalsresultatet senast 28.6.2019. Resultatet av urvalet blir då även tillgängligt i elektronisk form i Studieinfo-tjänsten för den som loggar in.

Meny