Reservplatser och kösystem

Sökande som inte blir antagna placeras på reservplatser utgående från sina poäng.

Om en antagen studerande i betygsantagningskön eller provpoängskön inte tar emot sin plats, antas i stället personen på följande reservplats i ifrågavarande kö.

Reservplatserna inom den gemensamma ansökan styrs av nationella avtal. Vid fastställandet av begränsningarna för antalet reservplatser har man beaktat både den inverkan som kvoterna för förstagångssökande har och möjligheten till överflyttning från en kö till en annan. Av denna orsak är antalet reservplatser fler än det antal studieplatser som inte förväntas tas emot.

Våren 2021 begränsas reservplatserna för alla ansökningsobjekt inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning enligt följande:
Betygsantagningskön         200 sökande
Urvalsprovspoängskön       150 sökande
Köandet sker enligt den placeringspraxis som gäller inom den nationella gemensamma ansökan. När resultaten har offentliggjorts kan du ta emot den erbjudna platsen villkorligt och vänta på beskeden från utbildningar som du prioriterat högre. Mer information finns på Studieinfo.fiSå här tar du emot en studieplats.

Meny