Poängsättning av studentexamen och urvalsprovet

Antagningen till ekonomutbildningarna sker i regel på basen av betyg eller urvalsprov. De utbildningar som använder intervjuer utgör ett undantag. Studentexamensbetygets vitsord poängsätts på samma sätt oberoende av vilken högskola du söker till.

För att kunna bli antagen i betygsantagningen måste den sökande få minst 20 betygspoäng. För att kunna bli antagen på basen av resultatet i urvalsprovet måste den sökande delta i urvalsprovet och få ett antal poäng som motsvarar minst 60 % av medeltalet hos dem som fått pluspoäng.

Information om poängsystemet för den utbildning som använder intervjuer finns bakom denna länk.

Fastställande av poäng

Betygsantagningskön: I betygsantagningen ges poäng för vitsorden i studentexamen (betygspoäng).

Urvalsprovspoäng: I provpoängsantagningen utgörs urvalspoängen av summan av de poäng den sökande fått i urvalsprovet (provpoäng).

Intervjuantagningskön: De slutgiltiga urvalspoängen för intervjuantagningen (intervjuantagningspoängen) utgörs av summan av provpoängen och intervjupoängen.

Poängsättning av studentexamen

För betygsantagningen (och kallelserna till intervju) ges högst 40 poäng för vitsorden i studentexamen enligt följande. Endast prov som ingår i en och samma examen beaktas. Höjda vitsord och extra prov beaktas i poängsättningen.

Urvalsprovpoäng

Det maximala antalet poäng i urvalsprovet är inte fastställt på förhand. Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng, medan poäng dras av om du svarar fel. Det finns ingen begränsning för hur många frågor man kan låta bli att svara på och inga poäng dras av för frågor som inte besvarats.

Om det efter provet visar sig att det med tanke på de anvisningar som givits finns flera korrekta svar på en viss fråga, godkänns alla korrekta svar på frågan det gäller vid bedömningen av provet. Om det efter provet visar sig att det med tanke på de anvisningar som givits inte finns något korrekt svar på en viss fråga, beaktas frågan det gäller inte vid bedömningen av provet.

Urvalsprovet bedöms på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till.

Poängsättning av studentexamen

Finländsk studentexamen

Provet i modersmål, provet i matematik och det språk (lång lärokurs) som ger högre poäng samt två övriga prov som ger högst poäng beaktas. Ett prov i finska eller svenska som avlagts i stället för provet i modersmål (finska eller svenska som andra språk) betraktas som ett prov i modersmål. Om den sökande har avlagt fler än ett A-språk beaktas den prestation som ger högst poäng.

 LEMC
Modersmål10975
Matematik, lång lärokurs10975
Matematik, annan lärokurs8642
Språk, lång lärokurs8642
De två andra prov som ger högst poäng6420

Om den sökande har avlagt två språk (lång lärokurs) beaktas den prestation som ger högst poäng som språk (lång lärokurs) och den andra kan beaktas i ”de två andra prov som ger högst poäng”.

För samma ämne kan man bara få poäng en gång  – dvs om sökande till exempel skrivit både kort och lång matematik kan hen endast få poäng för den ena för ”provet i matematik” och det andra kan inte beaktas vid ”de två andra prov som ger högst poäng”.

Internationella studentexamina (IB, EB, Rp)

Det sammanlagda antalet poäng som den sökande får för sina vitsord i studentexamen jämförs med det maximala antalet poäng man kan få för vitsorden i studentexamen. Poängen beräknas med två decimalers noggrannhet.

Det maximala antalet poäng för en International Baccalaureate (IB)-examen är 45. Betygspoängen beräknas genom att dividera det totala antalet poäng med 45 och multiplicera resultatet med 40.

Det maximala antalet poäng för en European Baccalaureate (EB)-examen är 100. Betygspoängen beräknas genom att dividera det totala antalet poäng med 100 och multiplicera resultatet med 40.

Det maximala antalet poäng för en Reifeprüfung (RP) eller Deutsche Internationale Aabitur (DIA) -examen som avlagts på Tyska skolan i Helsingfors är 300. Betygspoängen beräknas genom att dividera det totala antalet poäng med 300 och multiplicera resultatet med 40.

Meny