Antagning på basen av urvalsprov 2019

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2019

Urvalsprovet för antagningssamarbetet i ekonomi hölls den 5.6.2019.

Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2019 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när eventuella sökande från kölistorna blivit antagna.

Poänggränserna för antagning på basen av urvalsprov den 26.6.2019 var:

Ansökningsmål Urvalsprov, poänggräns 26.6.2019
Aalto-yliopisto 28,5
Hanken, Helsingfors 17,5
Hanken, Vasa 13,5
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 23,5
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 24,5
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 24
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustiede 25
LUT-yliopisto 25
Oulun yliopisto 24
Tampereen yliopisto 27
Turun yliopisto, Pori 23,5
Turun yliopisto, Turku 27,5
Vaasan yliopisto 24
Åbo Akademi 15,5

För att kunna bli antagen i provpoängsantagningen måste den sökande delta i urvalsprovet och få ett antal poäng som motsvarar minst 60 procent av medeltalet bland dem som fått positiva poäng (medeltalet bland alla som deltagit i urvalsprovet, inte per antagningsobjekt). Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng.

De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 8.7. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

Alla som deltog i provet får ett e-postmeddelande (28.6.2018) med sina provsvar. Provet och de rätta svaren finns på www.kauppatieteet.fi

Meny