Antagning på basen av urvalsprov 2020

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2020

Det andra momentet urvalsprovet för antagningssamarbetet i ekonomi hölls den 16.6.2020.

Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2020 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när eventuella sökande från kölistorna blivit antagna.

Poänggränserna för antagning på basen av urvalsprov den 7.7.2020 var:

Studieplatser Provpoängskön, förstagångssökande Studieplatser Provpoängskön, alla
Aalto-yliopisto 15 14,47 62 11,47
Hanken, Helsingfors 9 10,98 43 6,92
Hanken, Vasa 3 10,47 15 5,43
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 3 11,45 16 8,94
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 3 13,96 16 9,94
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 2 12,98 12 10,45
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustiede 5 12,98 21 10,96
LUT-yliopisto 6 12,98 26 10,47
Oulun yliopisto 15 11,47 29 9,45
Tampereen yliopisto 25 12,96 42 10,96
Turun yliopisto, Turku 12 13,98 22 11,96
Turun yliopisto, Pori 3 11,96 3 10,96
Vaasan yliopisto 42 12,45 52 10,45
Åbo Akademi 8 6,96 10 5,94

Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng.

De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 22.7. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten. Alla som deltog i provet får ett e-postmeddelande med sina provsvar. Provet och de rätta svaren finns på websidan.

Meny