Okategoriserad

Antagning på basen av urvalsprov 2019

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2019 Urvalsprovet för antagningssamarbetet i ekonomi hölls den 5.6.2019. Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2019 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är…

Poänggränserna för betygsantagningen den 29.5.2019

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2019 Av de som söker till ansökningsmålen inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas 60 % av de nya studerande på basen av de vitsorden i studentexamen. Enbart förstagångssökande kan antas på basen av…

Hemsidan är nu uppdaterad, urvalsprov

Exempel på svarsblanketten har nu laddats upp på Urvalsprov-sidan. Listade finns även de saker som är obligatoriska, tillåtna och förbjudna vid provtillfället. http://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsforfarande/urvalsprov/
Meny