Meddelandet 9.4.2020

Universitetens urvalsprov ersätts med alternativa antagningssätt denna vår.

UNIFI ry:
https://www.unifi.fi/uutiset/universitetens-urvalsprov-ersatts-med-alternativa-antagningssatt-denna-var/

Universiteten meddelar om de förändrade antagningssätten för de urvalsprov fall senast 30.4. Närmare information om provarrangemangen ges innan proven äger rum.

Meny