Meddelandet den 2.6. urvalsprovet

Uppdatering 3.6.2020 Efter utgången av urvalsprovet kom det fram att det i urvalsprovet för de ekonomiska vetenskaperna endast getts deltagarna 12 minuter per sektion, istället för 13 minuter enligt det som meddelats tidigare. Eftersom tidsramen var densamma för alla deltagare i provet har därmed alla varit i samma situation. Deltagare som beviljats tilläggstid för att skriva urvalsprovet har även erhållit tilläggstid i provsystemet. Utan tilläggstid var urvalsprovets sammanlagda längd 84 minuter och med tilläggstid var provet 108 minuter. Det nationella samarbetet för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning beklagar det som skett.

Universitetens urvalsprov i YH-systemet i Studieinfo.

Här följer några tips om du har problem med att logga in:

  1. Använd dator för att utföra provet (inte surfplatta eller annan mobilapparat).
  2. Prova att utföra provet i en annan webbläsare (en lista över rekommenderade webbläsare finns i punkt 4. Krav på utrustning och nätförbindelse). Om du använde Chrome först, använda till exempel Firefox eller Safari.
  3. Kontrollera att webbläsaren du använder är uppdaterad.
  4. Problemet kan även bero på ett antivirusprogram. Inaktivera antivirusprogrammet under tiden för utförandet av provet.
  5. Diverse insticksprogram eller tillägg i webbläsaren, s.k. reklamblockerare (ad-blocker m.fl.), kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du kopplar bort dem innan du loggar in på provet. Anvisningar för hur du kan koppla bort/ta tilläggen ur bruk finns under Ofta ställda frågor.

Hanken Svenska handelshögskolan
p. 029 431 3890
före provet p. 040 35 21 388
Under själva provet når du oss på vår provtelefon 02 9431 3890 . Notera dock att det kan vara många som ringer, vänta i så fall i telefonkön. Du kan även mejla oss på ansokan(at)hanken.fi . Bifoga gärna en skärmdump (screenshot) om du har något specifikt problem.

Åbo Akademi
p. 022 154 169

Aalto-yliopisto
p. 029 44 29290
hakijapalvelut(at)aalto.fi
https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/hakijapalveluiden-yhteystiedot

Hanken Svenska handelshögskolan
p. 029 431 3890
ennen koetta p. 040 35 21 388

Itä-Suomen yliopisto
p. 029 445 8990 ja 029 445 8901
hakijapalvelut(at)uef.fi
https://haeyliopistoon.fi/yhteystiedot/

Jyväskylän yliopisto
p. 040 805 4132
hakijapalvelut(at)jyu.fi

LUT-yliopisto
p. 029 446 2563 (klo 11-15)
hakijapalvelut(at)lut.fi

Oulun yliopisto
p. 029 448 4045
hakijapalvelut(at)oulu.fi
https://www.oulu.fi/yliopisto/hakijapalvelut

Tampereen yliopisto
p. 0294 520 220
hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi

Turun yliopisto
p. 029 450 4300
hakijapalvelut(at)utu.fi

Vaasan yliopisto
p. 029 449 8002
hakijapalvelut(at)univaasa.fi

Meny