Poängen för urvalsprovets första delmoment

Poängen för urvalsprovets första delmoment i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning publiceras undantagsvis på denna sida i ett skilt PDF-dokument individualiserade enligt sökandes ansökningsnummer (OID)*.

Den lägsta godkända provpoängen per ansökningsmål:

Aalto 19,96
Hanken, Helsingfors 11,43
Hanken, Vasa 8,41
UEF, Joensuu 14,94
UEF, Kuopio 15,92
JYU, taloustiede 15,94
JYU, yrityksen talous 16,96
LUT 16,94
Oulu 15,43
Tampere 18,45
Turku 19,47
Pori 17,45
Vaasa 14,98
Åbo Ak. 9,92

Om sökande har erhållit ett resultat som berättigar hen till att delta i en eller flera högskolors andra delmoment i urvalsprovet för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, kallas sökande att skriva urvalsprovet vid den högskola som hen har prioriterat högst av ekonomutbildningarnas ansökningsmål. Sökandes resultat i urvalsprovets andra delmoment tas i beaktande vid alla de ansökningsmål inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning som hen har sökt till och vars andra delmoment hen skulle ha varit berättigad att delta i.

*Ansökningsnumret (OID) kan kontrolleras i e-postmeddelandet som sökanden har fått efter sändning av ansökan som en automatisk bekräftelse på att ansökan mottagits. Ansökningsnumret anges antingen i e-postmeddelandets rubrikfält eller direkt i början av meddelandet. OID-numret finns också i ansökan i Min Studieinfo, i slutet av webbläsarens adressfält.

POÄNGEN (pdf)

Meny