Poänggränserna för betygsantagningen den 29.5.2019

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2019

Av de som söker till ansökningsmålen inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas 60 % av de nya studerande på basen av de vitsorden i studentexamen. Enbart förstagångssökande kan antas på basen av sitt betyg.

Poänggränserna för antagningen våren 2019 kommer högst sannolikt ännu att ändras. De slutliga poänggränserna blir klara först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när urvalsprovets resultatet blir klart och eventuellt en del sökande från kölistorna blir antagna.

Poänggränserna för betygsantagningen den 29.5.2019 var:

Ansökningsmål Betygsantagning, poänggräns 29.5.2019
Aalto-yliopisto 34
Hanken, Helsingfors 30
Hanken, Vasa 24
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 25
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 27
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 28
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustieteen pääaineryhmä 28
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 28
Oulun yliopisto 26
Tampereen yliopisto 32
Turun yliopisto, Pori 26
Turun yliopisto, Turku 32
Vaasan yliopisto 26
Åbo Akademi 26

Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng. Således antas inte alla sökande som fått samma poäng som poänggränsens är, utan så många som det finns plats för, i enlighet med reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng (dvs i första hand väljs den som fått högre vitsord i matematik, sedan modersmål och så vidare). Antagningens slutliga resultat publiceras senast den 28.6. De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 8.7. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

Meny