Studier

Ekonomiska vetenskaper i Finland

I Finland kan man studera ekonomiska vetenskaper på tio olika universitet i Helsingfors, Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Villmanstrand, Åbo, Uleåborg och Vasa. Åbo universitet har också en enhet i Björneborg, Hanken har en enhet i Vasa och Aalto-universitetets handelshögskola har en enhet i S:t Michel. En lista över alla universitet där man kan studera ekonomiska vetenskaper finns här.

Det ekonomiska området är en mångsidig helhet som omfattar många olika alternativa inriktningar, och färdiga ekonomie kandidater och magistrar arbetar i många olika uppgifter och yrken i Finland och utomlands.

Man kan specialisera sig på exempelvis personalfrågor, marknadsföring, ekonomiförvaltning, finansiering eller affärsrätt. Mer information om de huvudämnen som de olika universiteten erbjuder finns under sidan Universitet

Man kan studera ekonomiska vetenskaper på finska vid åtta universitet och på svenska vid två universitet. Examina eller delar av dem kan också avläggas på engelska på alla tio universitet som erbjuder ekonomutbildning.

Meny