Kandidat- och magisterexamen

Kandidat- och magisterexamen

Ekonomie kandidatexamen består på de flesta universitet av grundstudier som är gemensamma för alla, huvudämnes-/huvudprogramstudier, biämnesstudier och språkstudier.

De gemensamma grundstudierna tar ungefär ett år och ger den studerande en allmän uppfattning om de flesta delområden inom ekonomiska vetenskaper, såsom marknadsföring, ledarskap, finansiering, redovisning, nationalekonomi och så vidare.

Huvudämnet eller det egentliga kandidatprogrammet väljs ofta efter eller i slutskedet av grundstudierna. Kandidatprogrammens innehåll varierar mellan olika universitet. Vissa universitet erbjuder ett stort urval av program, medan andra har kombinerat olika ämnen till färre program med bredare innehåll.

Det är ofta möjligt att avlägga biämnesstudier på någon annan av universitetets fakulteter. Man kan också komplettera sin kandidatexamen med något annat ämne inom ekonomiska vetenskaper. Biämnesstudier kan också avläggas på ett utländskt universitet under en utbytesperiod.

I de flesta examina inom det ekonomiska området ingår språkstudier. Mängden språkstudier varierar mellan universiteten, men i medeltal brukar ungefär 20 studiepoäng, det vill säga en tredjedels läsår, av språkstudier ingå i examen.

Ekonomie magisterexamen innehåller ofta samma element som kandidatexamen, förutom grundkurserna. Det finns fler program eller huvudämnen att välja mellan än i kandidatexamen och de är ofta innehållsmässigt mer begränsade. Många magisterprogram fördjupar något delområde inom ekonomiska vetenskaper. De kan också kombinera olika delområden inom ekonomiska vetenskaper eller kombinera ekonomiska vetenskaper med andra ämnen. Du bör noggrant fundera över vad du vill studera.

Det finns inga exakta anvisningar för vilket program man bör välja, utan valet beror på den studerandes egna intressen. Det är möjligt att det program du vill studera inte erbjuds på ditt universitet eller ens i Finland. I sådana fall kan man överväga att byta universitet.

Meny