Livet utanför studierna

Livet utanför studierna

Alla universitetsstuderande hör automatiskt till sitt universitets studentkår. Studentkårerna ordnar mycket verksamhet antingen själva eller genom ämnesföreningar. Att höra till en ämnesförening är frivilligt, men rekommenderas. Hanken har bara ekonomistuderande. På Hanken fungerar studentkåren därför också som en ämnesförening för ekonomistuderande.

De ekonomistuderande, som kallas ”kylterit” på finska, har ett livligt studieliv. Det finns någonting för alla, alltifrån motion till finkultur, från politik till fester och från fotografering till språkcirklar. Och om den verksamhet du vill ha inte ännu finns, kan du alltid starta den tillsammans med andra intresserade. Mer om de ekonomistuderandes verksamhet: Kylteri-video.

Information om verksamheten för studerande finns på ämnesföreningarnas webbplatser.

Ämnesföreningar

Aalto-yliopisto: Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat KY ry, Facebook ja Instagram: ky_1911
Aalto-yliopisto, Mikkelin kampus: Probba ry, Facebook ja Instagram: probbary

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus: Optimi ry, Facebook ja Instagram: optimiry
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus: Preemio ry, Facebook ja Instagram: preemiory

Jyväskylän yliopisto: Pörssi ry, Facebook ja Instagram: porssiry

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Enklaavi ry, Facebook ja Instagram: enklaavi

Oulun yliopisto: Finanssi ry, Facebook ja Instagram: finanssiry

Svenska Handelshögskolan: Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS, Facebook ja Instagram: shsstyret
Svenska Handeslhögskolan, Vaasan kampus: SSHV, Facebook ja Instagram: sshvrf

Tampereen yliopisto: Boomi ry, Facebook ja Instagram: boomiry

Turun yliopisto, Porin kampus: PorKy ry, Facebook ja Instagram: porinkylterit
Turun yliopisto, Turun kampus: TuKy ry, Facebook ja Instagram: turunky

Vaasan yliopisto: Warrantti ry, Facebook ja Instagram: warranttiry

Åbo Akademi: Merkantila klubben fr, Facebook ja Instagram: mkstyrelsen

Meny