Utvärdering av de ekonomisk-merkantila utbildningarnas kvalitet

Utvärdering av de ekonomisk-merkantila utbildningarnas kvalitet

Ekonomutbildningarna utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Kvalitetsbedömningen och utvecklingen sker både inom och utanför universiteten. Externa utvärderingar görs av rådet för utvärdering av högskolorna i Finland och av olika internationella utvärderingsorganisationer. Finlands Ekonomer rf utvärderar också regelbundet ekonomutbildningarna.

Finlands Ekonomer rf granskar regelbundet respons från nyutexaminerade respektive läget fem år efter examen. Mer information (https://www.ekonomit.fi/web/sv/kvalitetsbedomning-ekonomutbildningen)

AACSB

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) är en världsledande utvärderingsorganisation för utbildningar inom det ekonomisk-merkantila området. AACSB-ackrediteringen beviljas för hela utbildningsanstalten och omfattar all utbildning inom det ekonomiska området som erbjuds av utbildningsanstalten.

Läs mer: AACSB (http://www.aacsb.edu)

AMBA

Ackrediteringorganisationen AMBA (Association of MBAs) granskar särskilt kvaliteten hos MBA- och Executive MBA-program.

Läs mer: AMBA (http://www.mbaworld.com)

EQUIS

EQUIS (The European Quality Improvement System)-kvalitetsstämpeln beviljas av nätverket EFMD (The European Foundation for Management Development), som består av akademiska experter inom det ekonomiskaområdet.

Läs mer: EQUIS (http://www.efmd.org)

EPAS

EFMD (The European Foundation for Management Development) beviljar också programspecifika kvalitetsstämplar under benämningen EPAS. Program inom ekonomiska vetenskaper och ledarskap som fokuserar på internationalitet kan ansöka om ackrediteringen.

Läs mer: EPAS (https://www.efmd.org/accreditation-main/epas)

Ackrediteringar och rankningar

Undervisningen på universiteten utvärderas ur många synvinklar. En ackreditering är så att säga en kvalitetsstämpel som universitetet kan ansöka om på internationell nivå.

Meny