Åbo Akademi

Åbo Akademi är ett av de mindre universiteten i Finland, men kan ändå erbjuda ett stort utbud av ämnen. Studerande vid akademin har lätt att känna sig hemma, stämningen bland studerande och kontakten mellan studerande och personal är god. Akademins litenhet är universitetets styrka. Inom undervisningen kan personalen flexibelt pröva nya undervisningsmetoder som regelbundet utvärderas och vidareutvecklas. Aktiverande undervisningsmetoder ger studerande de rätta färdigheterna för framtida arbetsuppgifter, också sådana som ännu inte finns.

Trots sin svenska prägel har cirka en femtedel av alla Åbo Akademis studerande finska som modersmål. Genom tiderna har akademin också haft en internationell karaktär och är bland annat medlem i Coimbra Group, som består av de 40 äldsta universiteten i olika europeiska länder. Där och i flera andra internationella nätverk är akademin aktiv för att kunna erbjuda de studerande möjligheter att åka utomlands, och själv motta utländska studerande.

Ansökningsmål

Från och med våren 2018 är Åbo Akademi en del i den gemensamma antagningen för alla ekonomiska utbildningar i Finland. Åbo Akademi har ett ansökningsmål inom ramen för den gemensamma antagningen:

  • Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Åbo

Ansökningsmål:
Betygsantagningskön: 48
Provpoängskön: 32
Totalt: 80

Antagning

2019 antar Åbo Akademi 80 studerande till kandidatutbildningen enligt ekonomutbildningarnas gemensamma antagnings antagningskriterier och –process. 60 % antas på basis av sitt resultat i studentexamen (eller resultat i en IB-, EB-, eller finländsk Reifeprüfung-examen). De sökande som inte antas på basis av sitt betyg deltar i urvalsprovet, och de resterande 40 % av platserna tilldelas dem som klarat sig bäst i urvalsprovet.

Ansökan till Åbo Akademi görs som tidigare år via portalen studieinfo.fi, urvalsprovet är från och med 2018 gemensamt med alla ekonomiska utbildningar i Finland. Urvalsprovet på svenska kan skrivas i Helsingfors, Vasa, Åbo eller Mariehamn.

Minst 70 % av alla som antas 2019 ska vara så kallade förstagångssökande, dvs. sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen.

Det ges inga extra poäng för prioritering av högskola eller verksamhetsort från och med 2018.

Meny