Hanken

Välkommen till Hanken! Vi erbjuder dig en internationellt inriktad och uppskattad utbildning med en utlandsvistelse inbyggd i examen. Hos oss skapar du dig nätverk för livet, får personlig handledning och grunden för att ta nästa framgångsrika steg i karriären. Hanken anses genom de tre internationella kvalitetsstämplar högskolan har höra till top 1% av världens handelshögskolor. Idag är Hanken Finlands enda fristående handelshögskola, här kan du studera både på svenska och engelska. Hanken finns i hjärtat av studiestäderna Vasa och Helsingfors. Via ekonomutbildningarnas gemensamma ansökan antas studerande till vardera ortens svenskspråkiga kandidat- och magister­utbildning.

Ansökningsmål

Från och med våren 2018 är Hanken en del i den gemensamma antagningen för alla ekonomiska utbildningar i Finland. Hanken har två ansökningsmål inom ramen för den gemensamma antagningen:

  • Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister
    (3 år + 2 år), Vasa
  • Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister
    (3 år + 2 år), Helsingfors

Antagningen

2020 antar Hanken totalt 300 studerande till kandidatutbildningen. Av dessa antas 250 via ekonomutbildningarnas gemensamma antagning: 180 nya studerande till Helsingfors och 70 till Vasa. Antagningen sker enligt ekonomutbildningarnas gemensamma antagnings antagningskriterier och –process. 60 % antas på basis av sitt resultat i studentexamen (eller resultat i en IB-, EB-, eller finländsk Reifeprüfung/DIA-examen). De sökande som inte antas på basis av sitt betyg deltar i urvalsprovet, och de resterande 40 % av platserna tilldelas dem som klarat sig bäst i urvalsprovet.

Ansökan till Hanken görs som tidigare år via portalen studieinfo.fi, urvalsprovet är från och med 2018 gemensamt med alla ekonomiska utbildningar i Finland. Urvalsprovet på svenska kan skrivas i Helsingfors, Vasa, Åbo eller Mariehamn.

Minst 70 % av alla som antas 2020 ska vara så kallade förstagångssökande, dvs. sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen.

Det ges inga extra poäng för prioritering av högskola eller verksamhetsort från och med 2018.

Meny