Valintakokeen 2017 oikeat vastaukset ja lisätiedot

Valintakokeen oikeat vastaukset on julkaistu nettisivuillamme.

Päivitys 8.6.2017:
Valintakoekysymys 20. Mikä seuraavista tilinpäätökseen liittyvistä väittämistä pitää paikkansa?
Oikeaksi vastaukseksi hyväksytään sekä kohta 1 että kohta 2.

Päivitys 19.6.2017:
Valintakoekysymys 43. Kysymystä ei ole yksikäsitteisesti määritelty, joten ei ole oikeaa vastausvaihtoehtoa. Koe on arvosteltu jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta.
Päivitys 22.6.2017: Tehtävänannossa lause ”Vuonna 2016 Omppukylän väkiluvun kasvu oli 4,6 prosenttiyksikköä” ei yksikäsitteisesti määrittele, mihin suhdelukuun verrattuna tämä 4,6 prosenttiyksikön kasvu tulee laskea.  Prosenttiyksikköä käytettäessä tulee ilmaista, mitä prosenttilukuja verrataan toisiinsa. Tehtävänannosta tämä on jäänyt pois, joten tehtävää ei ole mahdollista ratkaista tehtävänannossa ilmaistuin tiedoin.

Valintakokeita ja tilastoja edellisiltä vuosilta

Valikko