Valintaperustemuutos 2020

13.5.2020: Kevään toisen yhteishaun tulosten julkaisun takarajaa siirretään viikolla eteenpäin! Lisätietoa Opintopolusta
27.5.2020: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe pidetään tiistaina 2.6. klo 12:00-13:30 sähköisenä etäkokeena käyttäen ammattikorkeakoulujen koejärjestelmää.
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yliopistojen-valintakokeet-amk-jarjestelmassa/
Valintakoe suoritetaan hakijan omalla tietokoneella. Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on valintakoepäivänä käytössäsi koejärjestelmän vaatimukset täyttävä tietokone. Lue koko tiedote (pdf).
Valintakokeiden osalta yliviivattu maininnat mm. tietokoneeseen liitettävästä kamerasta.
1.6.2020: Lisätty tieto, että hakija tarvitsee valintakoetta varten laskimen. (Valintakoe on laadittu siten, että nelilaskin riittää.)

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan hakijoita kolmen valintatapajonolla.

Todistusvalinnan kiintiötä kasvatetaan siten, että avataan toinen todistusvalinnan kiintiö kaikille ilman kynnysehtoa tai vähimmäispistemäärää.

Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa ylimmäksi asettamaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat osallistua kaksivaiheiseen valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan valintakoepistein.

MUUTOKSET

1. Todistusvalinta 60 % säilyy ennallaan

Hakija otetaan aina huomioon kaikissa valintatavoissa, mikäli se on hakijan tausta huomioon ottaen mahdollista.

Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnoissa ylimmäksi asettamaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat osallistua kaksivaiheiseen valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan valintakoepistein.

Todistuspisteytys, matematiikan kynnysehto ja minimipistemäärä pysyvät ennallaan. Kiintiö on varattu vain ensikertalaisille.

2. Todistusvalinta 10–30 % (prosenttiosuus vaihtelee hakukohteittain, erittely liitteessä 1)

Kokonaan uusi valintatapajono.

Sama todistuspisteytys kuin 1. todistusvalinnassa, mutta ilman kynnysehtoa ja vähimmäispistemäärää. Kiintiössä otetaan huomioon myös ei-ensikertalaiset hakijat. Ensikertalaisuuskiintiö noin 5 %.

3. Valintakoevalinta 10–30 % (prosenttiosuus vaihtelee hakukohteittain, erittely liitteessä 1)

Ensikertalaisuuskiintiö noin 5 %.

Todistusvalinnoissa täytettävien aloituspaikkojen jälkeen jäljellä olevat aloituspaikat täytetään kaksivaiheisessa valintakoevalinnassa.

Voidakseen tulla hyväksytyksi valintakoevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeen molempiin vaiheisiin.

Valintajärjestys määräytyy valintakoepisteiden perusteella, siten, että valintakokeen ensimmäisen vaiheen perusteella hakija etenee toiseen vaiheeseen. Lopullinen valintajärjestys määräytyy valintakokeen toisen vaiheen valintakoepisteiden perusteella. Tullakseen valituksi, hakijan pistemäärä kokeen toisessa vaiheessa saa olla enintään 20 % ensimmäistä vaihetta heikompi.

Valintakoevalinta on kaksivaiheinen. Molemmat vaiheet perustuvat aiemmin ilmoitettuihin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat suorittavat etänä sähköisen valintakokeen, joka sisältää monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä.

Valintakokeen ensimmäinen vaihe pidetään tiistaina 2.6.2020 klo 12:00-13:30. Kokeen pituus on puolitoista tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Tarkemmat ohjeet valintakokeen ensimmäisen osan suorittamista varten lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta, kuitenkin viimeistään 27.5.2020. Valintakoetta varten hakija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden, mikrofonin, kaiuttimet ja kameran. Hakija tarvitsee valintakoetta varten oman laskimen.

Valintakoevalinnan toinen vaihe järjestetään tiistaina 16.6.2020. Pandemiatilanteesta riippuen valintakokeen toinen vaihe tullaan järjestämään joko sähköisesti tai yliopiston järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Toiseen vaiheeseen kutsutaan hakukohteittain kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa valintakoevalinnan aloituspaikkoihin nähden. Hakijoita tiedotetaan valintakokeen toteuttamistavasta 3.6.2020.

Valintakoetta varten hakijan tulee varautua tietokoneella, internetyhteydellä, mikrofonilla, kaiuttimilla ja tietokoneeseen liitettävällä kameralla. Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Mikäli valintakoevalinnassa hyväksyttävissä olevia on alle aloituspaikkojen määrän, siirretään täyttämättä jäävät aloituspaikat 2. todistusvalinnan hakukohteen ensikertalaisuuskiintiön määrä huomioon ottaen.

Valintakokeen tasapistetilanne

Mikäli kokeen ensimmäisen vaiheen jälkeen useilla hakijoilla on samat pisteet ja valintakokeen 2-vaiheeseen valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia antanut
  2. valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia antanut
  3. valintakokeessa vähemmän tyhjiä vastauksia antanut

Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä kaikki hakijat hyväksytään suorittamaan valintakokeen toinen vaihe. 

Jos valintakokeen toisen vaiheen jälkeen useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

  1. valintakokeen toisessa vaiheessa enemmän oikeita vastauksia antanut
  2. valintakokeen toisessa vaiheessa vähemmän vääriä vastauksia antanut
  3. valintakokeen toisessa vaiheessa vähemmän tyhjiä vastauksia antanut

Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä kaikki hakijat hyväksytään.

Yksilölliset järjestelyt

Jos valintakoevalinnan muuttuneen luonteen, terveystilanteen tai riskiryhmäluokituksen vuoksi hakija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä, tulee hakemus toimittaa viipymättä sen jälkeen, kun hakija on saanut tiedon hyväksymisestä valintakokeen toiseen vaiheeseen siihen yliopistoon, minkä valintakoetilaisuuteen hakija oli ilmoittautunut Opintopolussa. Äkilliset sairastapaukset käsitellään poikkeustapauksina erikseen.

Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.

Varasijamenettely

1. Todistusvalinta        150 hakijaa

2. Todistusvalinta        200 hakijaa

3. Valintakoevalinta    kaikki valintakokeen toiseen vaiheeseen päässeet hakijat

Valintatapajonojen osuudet ja aloituspaikat hakukohteittain

Hakukohde/aloituspaikkamääräTodistusvalinnalla 60 %Todistusvalinnalla 10-30 %Todistusvalinnalla 10-30 %Koepistein 10-40 %Koepistein 10-40 %Yhteensä
Ansökninsmål/studieplatserBetygsantagningskön 60 %Betygsantagningskön 10-30 %Betygsantagningskön 10-30 %Provpoängskön 10-40 %Provpoängskön 10-40 %Totalt
  % osuus / % antalenaloituspaikat / studieplatser% osuus / % antalenaloituspaikat / studieplatser 
AALTO-YLIOPISTO     310
Kauppatieteet18625771547310
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO     100
Kauppatieteet, Joensuu302010201050
Kauppatieteet, Kuopio302010201050
HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN     250
Ekonomi, Helsingfors10830541018180
Ekonomi, Vasa42302110770
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO     155
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma27301310545
Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma6630331011110
LUT-YLIOPISTO, Lappeenranta     120
Kauppatieteet7230361012120
OULUN YLIOPISTO     170
Kauppatieteet10220342034170
TAMPEREEN YLIOPISTO     140
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma8410143042140
TURUN YLIOPISTO     300
Kauppatieteet, Turku14430721024240
Kauppatieteet, Pori36301810660
VAASAN YLIOPISTO     270
Kauppatieteet16220542054270
ÅBO AKADEMI     90
Ekonomi54302710990
 1143 474 2881905

Usein kysyttyjä kysymyksiä kauppatieteellisen alan valintaperusteiden muutoksista

Myös yliopistojen rehtorien neuvosto (UNIFI) vastaa kysymyksiin koskien vuoden 2020 opiskelijavalintojen muutoksia: www.unifi.fi/uutiset/opiskelijavalinta-kysymyksia-ja-vastauksia/

Mitä yliopistot ovat päättäneet kevään 2020 opiskelijavalinnoista?

Yliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Tämän vuoksi yliopistojen opetusvararehtorit ovat päättäneet, että valinnat järjestetään kevään ja kesän 2020 aikana vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla. (lähde UNIFI)

Miksi ratkaisu siitä, että perinteisiä valintakokeita ei järjestetä, tehtiin vasta nyt? Miksi uusista valintamenettelyistä ei kerrottu ennen yhteishaun päättymistä?

Yliopistot pyrkivät mahdollisimman pitkään varmistamaan opiskelijavalintojen toteutumisen hakijoille ennakkoon ilmoitetulla tavalla. Päätös on tehty heti, kun se on ollut mahdollista. Valintakokeiden muuttaminen ei ollut helppo ratkaisu, koska se tuottaa hakijoille epävarmuutta – tämän vuoksi yliopistot eivät ole tehneet päätöstä kevyin perustein vaan vasta huolellisen harkinnan ja tilannearvion jälkeen. Yliopistoille on käynyt selväksi, että näissä olosuhteissa osallistujien ja valvojien turvallisuutta ei pystytä takaamaan. (lähde UNIFI)

Miksi valintakokeita ei voida siirtää esimerkiksi heinä–elokuulle tai syyskuulle ja aloittaa lukuvuotta tammikuussa?

On mahdotonta tietää, minkälainen virustilanne on loppukesästä tai tulevana syksynä. Saattaa olla, että perinteisten pääsykokeiden järjestäminen turvallisesti ei olisi silloinkaan mahdollista, minkä vuoksi yliopistot eivät voi laskea sen vaihtoehdon varaan.

Opintojen aloituksen siirtäminen olisi ongelmallista, ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset olisivat merkittävät. Valtaosa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti, ja yliopistot haluavat turvata myös muilla tavoilla valituiksi tuleville mahdollisuudet aloittaa opinnot tulevana syksynä. (lähde UNIFI)

Onko nyt tehty ratkaisu tasa-arvoinen ja laillinen kaikkien hakijoiden kannalta?

Tilanne on poikkeuksellinen ja edellyttää muutoksia, joita normaalitilanteessa ei tehtäisi. Vaihtoehtoisissa valintamenettelyissä huomioidaan hakijoiden näkökulma ja kaikkien hakukelpoisten mahdollisuus tulla valituksi. Kokonaisuutena valinnat pyritään tekemään niin, että muutoksilla on mahdollisimman pienet vaikutukset valinnan tuloksiin. Valmistelussa on mukana opintoasioihin erikoistuneita juristeja. Tasa-arvon ja laillisuuden kysymyksiä tarkastellaan erittäin tarkasti päätöksenteon kaikissa vaiheissa. (lähde UNIFI)

Mitä hakijan tulee nyt tehdä?

Todistusvalintojen osalta muutokset eivät edellytä hakijoilta mitään toimenpiteitä. 

Valintakokeen sisältö ja tyyppi säilyy ennallaan, eli hakijat voivat jatkaa valmistautumista, kuten aiemminkin. Myös valintakokeen toisessa vaiheessa kokeen sisältö on sama. Ainoa, mikä hakijan tulee varmistaa ennen koetta on, että hänellä on koepäivänä käytössään tietokone sekä internetyhteys. Mikäli valintakokeen toinen vaihe toteutetaan etäyhteyksien yli valvottuna sähköisenä kokeena, hakijalla tulee olla mahdollisuus muodostaa tietokoneen kautta ääni ja kuvayhteys.

Eikö ole epätasa-arvoista, että hakijoiden odotetaan omistavan internetyhteys ja tietokone, jossa on ääni- ja videoyhteys?

Yliopistojen yhteinen linjaus on, että sähköisen kokeen tapauksessa hakijalla voidaan edellyttää olevan siihen soveltuva laitteisto.

Miksi valintakoeväylän osuutta pienennettiin ja todistusvalinnan osuutta kasvatettiin? Miksi eri yliopistoilla on erilaiset prosentit todistusvalinnan ja pääsykokeen välillä?

Valintakoeväylää pienennettiin siitä syystä, että laajamittaisia valintakokeita ei voi tänä vuonna järjestää turvallisesti ja luotettavasti koronapandemian vuoksi. Prosenttien erilaisuus johtuu myös siitä, että kauppakorkeakoulut ovat erilaisia ja ne ovat analysoineet tilastoja aikaisempien vuosien hakijoista. Osassa kauppakorkeakouluja pääsykokeen kautta on tullut valituksi hyvin pitkälti samanlainen hakijajoukko, joka olisi tullut valituksi myös, jos käytössä olisi ollut nyt tänä vuonna poikkeuksellisesti käyttöön otettava laajennettu todistusvalinta. Muutamissa kauppakorkeakouluissa edellisvuosien tilastot ovat näyttäneet, että heille pääsykoevalinnan kautta on tullut paljon opiskelijoita, jotka eivät olisi tulleet valituksi todistusvalinnan kautta.

Eikö tämä tarkoita, että joku voi nyt saada opiskelupaikan huijaamalla?

Kauppatieteellinen ala pyrkii estämään huijaamista mahdollisimman pitkälle toisaalta suurentamalla todistusvalintaa ja toisaalta rakentamalla kaksivaiheisen valintakokeen. Hakijan on saatava valvotussa toisessa vaiheessa pistemäärä, joka on enintään 20% heikompi, kuin ensimmäisessä vaiheessa. 

Jos koe tehdään kotona ilman valvontaa, saanko pyytää kaveria avuksi, tai käyttää kirjoja ja nettiä?

Hakijan tulee tehdä valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.  Hakijan syyllistyminen vilppiin voi johtaa opiskelupaikan menettämiseen ja muihin oikeudellisiin ja hallinnollisiin seuraamuksiin.

Kokeen ensimmäisessä vaiheessa on tiukka aikataulu ja osaaminen ratkaisee enemmän kuin saatavilla oleva materiaali. Kokeen toinen vaihe on valvottu ja voidakseen tulla valituksi, hakijan  suoritus saa olla enintään 20% heikompi suhteessa kokeen ensimmäiseen vaiheeseen. Mahdollisuus opiskelupaikan saantiin on paras hallitsemalla itse aidosti kokeen edellyttämät sisällöt.

Milloin valintakokeen toisen vaiheen toteutustapa kerrotaan?

Hakijoille ilmoitetaan valintakokeen toisen vaiheen toteutuksesta viimeistään 3.6.2020. Joka tapauksessa koe tulee olemaan sisällöltään samanlainen, riippumatta siitä, tehdäänkö koe yliopiston järjestämissä tiloissa vai etäyhteyksien kautta valvotusti. 

Tarkemmista koejärjestelyistä tiedotetaan ennen suunniteltuja kokeita. Muutoksista viestitään Opintopolussa sekä yhteisvalintojen ja korkeakoulujen omilla verkkosivuilla. Lisäksi hakijoita pyydetään seuraamaan Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta.

Valikko