Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on monialainen yliopisto, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Kauppatieteellisen alan opetusta annetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan opiskelijoita suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot.  Opetus järjestetään Otaniemen kampuksella.

Opiskelijavalinnat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun englanninkielisiin International Business (Mikkelin kampus) ja Economics (Otaniemen kampus) –kandidaattiohjelmiin eivät ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa.

Otaniemen kampuksen edessä neljä opiskelijaa juttelemassa.
Kuva Otaniemen kampuksen aulasta, jossa näkyy opiskelijoita.
Otaniemen kampuksen sisäänkäynti sisältä otettuna. Kuvassa modernia puurakentamista esiteltynä.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla on yksi hakukohde. Hakukohteeseen Kauppatieteet, Helsinki, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v) valitaan 282 opiskelijaa.

Opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinnon jollakin alla olevalla erikoistumisalueella. Erikoistumisalueen valinta tehdään ensimmäisen vuoden lopussa. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi jatkaa jossakin Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmassa. Kandidaatin tutkinnon opiskelukieli on suomi, mutta osa opinnoista voi olla myös englanniksi. Riittävän suomen kielen taidon hakija osoittaa yhteisvalinnan valintakokeella. Maisteriohjelmien opiskelukieli on pääsääntöisesti englanti, mutta osa opinnoista on mahdollista opiskella suomeksi.

Kandidaattitutkinnon erikoistumisalueet
Johtaminen
Markkinointi
Laskentatoimi
Yritysjuridiikka
Rahoitus
Taloustiede
Tieto- ja palvelujohtaminen

Maisteriohjelmat
Accounting
Creative Sustainability
Economics
Entrepreneurship and Innovation Management
Finance
Global Management
Information and Service Management
International Design Business Management – M. Sc. Degree in Economics and Business Administration
Management and International Business
Marketing
Yritysjuridiikka

Valintamenettely

Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun yhteensä 282 uutta opiskelijaa, joista vähintään 70 % valitaan yliopistolain 36§:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa.

Valinta etenee yhteisvalinnan yhteisten valintaperusteiden mukaisesti siten, että ensin valitaan 170 hakijaa todistusvalinnalla ja sen jälkeen 112 hakijaa koepistevalintapisteiden perusteella.

Valintakoepaikka

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää valintakokeen Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella useassa eri rakennuksessa. (Otaniemen kampuksen osoite Otakaari 1, Espoo). Tarkempi sijoittuminen eri saleihin ilmoitetaan Aalto-yliopiston verkkosivuilla sekä valintakoepäivän aamuna kyseisen rakennuksen ulko-ovissa.

Valinnan tulokset

Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun valittujen osalta valinnan tulokset ilmoitetaan asianosaisille hakijoille Opintopolku-palvelussa (www.opintopolku.fi).

Ks. myös Oikaisumenettely

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalvelut
Käyntiosoite: Ekonominaukio 1, Espoo
Postiosoite: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Oppimispalvelut
PL 21210, 00076 Aalto
Puhelin: 040 353 8105
Sähköposti: hakijapalvelut@aalto.fi
https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa
https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/hakijapalveluiden-yhteystiedot

Valikko