Åbo Akademi

Suomen pienempien yliopistojen joukkoon lukeutuva Åbo Akademi tarjoaa laajan kirjon oppiaineita. Åbo Akademissa opiskelijat voivat tuntea olonsa kotoisaksi, opiskeluilma piiri on hyvä ja yhteydet opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä toimivat hyvin. Åbo Akademin pienuus on sen vahvuus. Opetuksessa voidaan joustavasti kokeilla erilaisia opetusmenetelmiä, joita arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Aktivoivat opetusmenetelmät antavat opiskelijalle oikeanlaisia valmiuksia tulevaisuuden työtehtäviin, myös sellaisiin, joita ei vielä ole.

Ruotsinkielisyydestä huolimatta noin viidennes Åbo Akademin opiskelijoista on äidinkieleltään suomenkielisiä. Åbo Akademi on aina ollut luonteeltaan kansainvälinen ja se on jäsenenä muun muassa Coimbra-ryhmässä, johon kuuluu 40 vanhinta yliopistoa eri Euroopan maista. Yliopisto toimii aktiivisesti niin Coimbra-ryhmässä kuin muissakin kansainvälisissä verkostoissa, jotta se voi tarjota opiskelijoille mahdollisuuden lähteä ulkomaille ja vastavuoroisesti ottaa vastaan muista maista tulevia opiskelijoita.

Åbo Academy

Hakukohteet

Åbo Akademi on keväästä 2018 lähtien mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. Åbo Akademilla on yhteisvalinnassa yksi hakukohde

  • Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Åbo

Hakukohde:
Todistusvalinnalla: 54
Koepistein: 36
Yhteensä: 90

Valintamenettely

Åbo Akademin kandidaatintutkintoa suorittamaan valitaan hakukeväänä 2020 90 uutta opiskelijaa kauppatieteellisen yhteisvalinnan kautta. Valintamenettely noudattaa kauppatieteellisen yhteisvalinnan kriteerejä ja prosessia. 60 % valitaan ylioppilastutkintotodistustensa perusteella. Hakijat, jotka eivät todistuksensa perusteella tule valituiksi voivat osallistua valintakokeeseen, jonka perusteella loput 40 % opiskelupaikoista jaetaan.

Åbo Akademille haetaan yhteisvalinnassa, opintopolku.fi, ja valintakoe on 2018 lähtien kaikille kauppatieteellisille koulutuksille yhteinen. Ruotsinkielisen valintakokeen voi kirjoittaa Helsingissä, Vaasassa, Turussa tai Maarianhaminassa.

Vähintään 70 % keväällä 2020 valittavista tulee olla ns. ensikertalaisia, eli hakijoita, joilla ei ole aikaisemmin suoritettua korkeakoulututkintoa Suomesta, eivätkä ole ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Korkeakoulun tai hakukohteen priorisoinnista ei anneta lisäpisteitä.

Åbo Academy
Valikko