Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinnassa hakija otetaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopistoon joko Joensuun tai Kuopion kampukselle. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen toteuttamisesta vastaa kahdella kampuksella (Joensuu ja Kuopio) sijaitseva kauppatieteiden laitos.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Itä-Suomen yliopistossa on kaksi hakukohdetta: Kauppatieteet, Joensuu sekä Kauppatieteet, Kuopio. Aloituspaikkoja on Joensuun kampuksella 50 ja Kuopion kampuksella 50, yhteensä 100. Sekä Joensuun että Kuopion kampuksille valitaan vähintään 70 % yliopistolain 36§:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa.

Tutkintoja suorittamaan valitut opiskelevat ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, jonka suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen vuoden lopussa.

Kandidaattitutkinnon suuntautumisvaihtoehdot, Joensuun kampus
Johtaminen ja markkinointi
Laskentatoimi ja verotus

Kandidaattitutkinnon suuntautumisvaihtoehdot, Kuopion kampus
Johtaminen ja markkinointi
Laskentatoimi ja rahoitus

Maisterikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdot, Joensuun kampus
Palvelujohtaminen
Laskentatoimi ja yritysjuridiikka
Master’s Degree Programme in Tourism Marketing and Management**

Maisterikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdot, Kuopion kampus
Innovaatiojohtaminen
Laskentatoimi ja rahoitus
Master´s Degree Programme in International Business and Sales Management**

** Maisteriopinnot suoritetaan englanniksi

Valintamenettely

Valinta etenee yhteisvalinnan yhteisten valintaperusteiden mukaisesti siten, että sekä Joensuun että Kuopion kampukselle valitaan todistusvalinnassa 30 opiskelijaa ja koepistein 20 opiskelijaa.

Valintakoepaikka

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Itä-Suomen yliopiston ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettanut hakija tekee valintakokeen Itä-Suomen yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa ensisijaisen hakukohteensa mukaisesti joko Joensuun tai Kuopion kampuksella. Joensuun kampuksen valintakoetilaisuus järjestetään Carelia-rakennuksessa salissa C1, Yliopistokatu 4, Joensuu. Kuopion kampuksen valintakoetilaisuus järjestetään Snellmania-rakennuksessa salissa SN100, osoite Yliopistonranta 1 E, Kuopio.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvien on saavuttava noin puoli tuntia ennen valintakokeen alkua.

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset ovat nähtävissä OmaOpintopalvelussa.
Itä-Suomen yliopiston valintakoetilaisuudessa valintakokeen tehneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan valintapäätöksessä ilmoitetuissa kampuskohtaisissa paikoissa.
Ks. myös Oikaisumenettely

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut vastaa hakemista ja valintoja koskeviin kysymyksiin, kauppatieteiden laitos vastaa kauppatieteelliseen koulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut
hakijapalvelut@uef.fi
haeyliopistoon.fi
puh. +358 294 45 1111

Kauppatieteiden laitos
kauppatieteet@uef.fi
www.uef.fi/kauppatieteet

Joensuun kampus
puh. 050 471 2974
kauppatieteet.joensuu@uef.fi

Kuopion kampus
puh. 0294 455 225
kauppatieteet.kuopio@uef.fi

Valikko