Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot voi suorittaa kahdessa eri tiedekunnassa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen ilman erillistä hakua kauppatieteiden maisterin tutkinto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa (JSBE).

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan kuuluvia hakukohteita on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa kaksi. Yrityksen taloustieteiden kandidaatti-ja maisteriohjelmaan valitaan 110 opiskelijaa, jotka valitsevat pääaineensa (johtaminen/laskentatoimi/markkinointi/viestinnän johtaminen/yrittäjyys/yritysten ympäristöjohtaminen) ensimmäisen opiskelulukuvuoden huhtikuussa. Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valitaan 45 opiskelijaa suoraan pääaineeseen.

Kauppatieteellisen alan tutkintoja voi näiden lisäksi suorittaa yhteisvalintaan kuulumattomassa informaatioteknologian tiedekunnassa pääaineena tietojärjestelmätiede.

Valintamenettely

Valinta etenee yhteisvalinnan yhteisten valintaperusteiden mukaisesti siten, että

– Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmään valitaan ensin 66 opiskelijaa todistusvalintapistein ja sen jälkeen 44 opiskelijaa koepistein.

– Taloustieteeseen valitaan ensin 27 opiskelijaa todistusvalintapistein ja sen jälkeen 18 opiskelijaa koepistein.

Ks. myös Varasijamenettely

Valintakoepaikka

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun hakukohteen ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettanut hakija tekee valintakokeen Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampuksella. Salijako on nähtävillä JSBE:n verkkosivuilla sekä valintakoeaamuna MaA-rakennuksen ja Agora-rakennuksen aulatiloissa. Hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.

Valinnan tulokset

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun hyväksyttyjen nimilista on nähtävissä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ilmoitustaululla.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun palvelukeskuksessa.

Ks. myös Oikaisumenettely

Lisätiedot

JSBE:n opintoneuvojat opintoasiat-jsbe@jyu.fi

Hakijapalvelut
Osoite: Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin: 040 805 4132
Sähköposti: hakijapalvelut@jyu.fi
www.jyu.fi/hae

Valikko