LUT-yliopisto, Lappeenranta

LUT-yliopisto on tekniikkaan ja kauppatieteisiin erikoistunut tiedeyliopisto. Kauppatieteellisestä koulutuksesta vastaa akateeminen yksikkö LUT School of Business and Management. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

Hakukohteet

LUT-yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen hakukohde on Kauppatieteet. Opiskelijoita valitaan yhteisvalinnan kautta yhteensä 120.

Koulutus toteutetaan pääainerakenteen sijasta ohjelmapohjaisena. Ohjelmien sisältö pohjautuu perinteisiin liiketaloustieteisiin (hankintojen johtaminen, johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen markkinointi, laskentatoimi, rahoitus, strategiatutkimus ja yritysjuridiikka) sekä LUT:n kauppatieteiden ydinosaamisalueisiin strategiseen johtamiseen, kansainväliseen liiketoimintaan sekä teknologian ja innovaatioiden johtamiseen.

Opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinnon ja sen jälkeen voi jatkaa LUT:ssa kauppatieteiden maisteriohjelmassa.
Kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot ovat:
Hankintojen johtaminen
Laskentatoimi
Liiketoiminta-analytiikka
Kansainvälinen markkinointi
Strateginen rahoitus

Maisteriohjelmat:
Laskentatoimi
Tietojohtaminen ja johtajuus
Business Analytics (MBAN)*
International Business and Entrepreneurship (MIBE)*
International Marketing Management (MIMM)*
Strategic Finance and Business Analytics (MSF)*
Supply Management (MSM)*

* Maisteriohjelma suoritetaan englanniksi.

Valintamenettely

Valinta tehdään yhteisvalinnan yhteisten valintaperusteiden mukaisesti.

Valintakoepaikka

LUTiin ensisijaisesti hakeneet voivat valinta koepaikakseen Lappeenrannan, Lahden tai Helsingin. Koepaikkaa kysytään hakulomakkeella.

Valintakoepaikat ovat:

– LUT-yliopiston Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 34 (ent. Skinnarilankatu), Lappeenranta. Ohjeita yliopistolle saapumiseen.
– LUT-yliopiston Lahden kampus, Mukkulankatu 19, Lahti.
– Helsinki, Helsingin yliopisto: Porthania (sali P1), Yliopistonkatu 3.

Tarkka salijako on nähtävillä koepaikoilla valintakoepäivänä. Ilmoittautuminen on mahdollista kello 10:00 alkaen. Käytännön järjestelyjen vuoksi valintakokeeseen osallistuvien suositellaan tulevan paikalle viimeistään tuntia ennen kokeen alkua.

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2018 osoitteessa opintopolku.fi. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 10.7.2018 klo 15 mennessä.

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan yliopiston hakupalveluissa.

Ks. myös Oikaisumenettely

Lisätiedot

Hakupalvelut
Puhelin: 0400 295 150
Sähköposti: hakijapalvelut@lut.fi
www.lut.fi/haku

Valikko