LUT-yliopisto, Lappeenranta

LUT-yliopisto on tekniikkaan ja kauppatieteisiin erikoistunut tiedeyliopisto. Kauppatieteellisestä koulutuksesta vastaa akateeminen yksikkö LUT School of Business and Management. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

Hakukohteet

LUT-yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen hakukohde on Kauppatieteet. Opiskelijoita valitaan yhteisvalinnan kautta yhteensä 120.

Koulutus toteutetaan pääainerakenteen sijasta ohjelmapohjaisena. Ohjelmien sisältö pohjautuu perinteisiin liiketaloustieteisiin (hankintojen johtaminen, johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen markkinointi, laskentatoimi, rahoitus, strategiatutkimus ja yritysjuridiikka) sekä LUT:n kauppatieteiden ydinosaamisalueisiin strategiseen johtamiseen, kansainväliseen liiketoimintaan sekä teknologian ja innovaatioiden johtamiseen.

Opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinnon ja sen jälkeen voi jatkaa LUT:ssa kauppatieteiden maisteriohjelmassa.
Kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot ovat:
Hankintojen johtaminen
Laskentatoimi
Liiketoiminta-analytiikka
Kansainvälinen markkinointi
Strateginen rahoitus

Maisteriohjelmat:
Laskentatoimi
Tietojohtaminen ja johtajuus
Business Analytics (MBAN)*
International Business and Entrepreneurship (MIBE)*
International Marketing Management (MIMM)*
Strategic Finance and Business Analytics (MSF)*
Supply Management (MSM)*

* Maisteriohjelma suoritetaan englanniksi.

Valintamenettely

Valinta tehdään yhteisvalinnan yhteisten valintaperusteiden mukaisesti niin, että todistusvalintapisteiden perusteella valitaan 72 opiskelijaa ja koepistein 48 opiskelijaa.

Valintakoepaikka

Voit valita minkä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa teet kokeen. Koepaikkaa kysytään hakulomakkeella.

LUT-yliopisto järjestää valintakokeen Lappeenrannassa:
LUT-yliopiston Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 34 (ent. Skinnarilankatu), Lappeenranta. Ohjeita yliopistolle saapumiseen.

Tarkka salijako on nähtävillä yliopiston pääaulassa valintakoepäivänä. Ilmoittautuminen on mahdollista kello 10:30 alkaen. Käytännön järjestelyjen vuoksi valintakokeeseen osallistuvien suositellaan tulevan paikalle viimeistään tuntia ennen kokeen alkua.

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset ovat nähtävissä Oma Opintopolku –palvelussa valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan yliopiston hakupalveluissa.

Ks. myös Oikaisumenettely

Lisätiedot

Hakupalvelut
Puhelin: 0400 295 150
Sähköposti: hakijapalvelut@lut.fi
www.lut.fi/haku

Valikko