Tampereen yliopisto

Kauppatieteellisen alan koulutusta annetaan Tampereen yliopistossa johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

Hakukohteet

Tampereen yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen hakukohde on kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, johon valitaan yhteisvalinnan kautta vuosittain 140 opiskelijaa. Tutkinto-ohjelmassa suoritat ensin kandidaatin tutkinnon laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa hankitut laajat perustiedot auttavat soveltamaan oppimaasi erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintosuunnan valitset kandidaattiopintojesi toisena opiskeluvuonna alla luetelluista opintosuunnista.

Maisteritutkinnossa syvennät osaamistasi jossain kauppatieteiden tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta tai haet kandidaattivaiheen jälkeen tiedekunnan Suomessa ainutlaatuisiin Vastuullisen liiketoiminnan tai Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmaan.

Kandidaatintutkinnon suuntautumisvaihtoehdot

Vakuutus ja riskienhallinta
Markkinointi
Taloustiede
Yrityksen johtaminen
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Yrityksen laskentatoimi

Maisterintutkinnon suuntautumisvaihtoehdot

Vakuutus ja riskienhallinta
Markkinointi
Taloustiede
Yrityksen johtaminen
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Yrityksen laskentatoimi

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma
Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma
Master’s Degree Programme in Leadership for Change (Sustainable Business Management)

Valintamenettely

Valinta etenee yhteisvalinnan yhteisten valintaperusteiden mukaisesti siten, että todistusvalinnassa valitaan 84 opiskelijaa ja koepistevalintapistein 56 opiskelijaa.

Valintakoepaikka

Valintakoe järjestetään Tampereen yliopiston keskustakampuksella (Kalevantie 4). Salijako on nähtävillä valintakoepäivänä yliopiston päärakennuksen aulassa sekä yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Opasteet ohjaavat hakijat oikeisiin saleihin. Hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin.

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset ovat nähtävissä Oma Opintopolku –palvelussa valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Tampereen yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan osoitteessa Kalevantie 4, Tampere (luentosali C 7/hakijapalvelut).

Ks. myös Oikaisumenettely

Lisätiedot

Tampereen yliopisto
Hakijapalvelut
Puhelin: 0294 520 400
Sähköposti: hakijapalvelut.tau@tuni.fi
www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku

Valikko