Turun yliopisto

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu (TuKKK) järjestää kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin (KTK/KTM) tutkintoon johtavaa koulutusta Turussa ja Porissa. Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi opiskeluoikeus samantasoiseen tutkintoon Turun kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan saadessa TuKKK:sta uuden opiskeluoikeuden samantasoiseen tutkintoon tulee hänen luopua aiemmasta Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskeluoikeudesta, jos aiemman opiskeluoikeuden tutkinto on vielä suorittamatta.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Turun kauppakorkeakouluun voi hakea kolmeen eri hakukohteeseen:

  • Kauppatieteet, Turku
  • Kauppatieteet, kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma
  • Kauppatieteet, Pori

Turkuun valitaan yhteensä 240 ja Porin yksikköön 60 uutta opiskelijaa. Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelman hakukohteessa haetaan suoraan tähän tutkinto-ohjelmaan. Mikäli hakija on kiinnostunut ensimmäisenä opiskeluvuonna valitsemaan erikoistumissuunnaksi johtamisen ja organisoinnin, yrittäjyyden tai kansainvälisen liiketoiminnan, tulee hänen hakea ko. hakukohteessa. Kauppatieteitä Turkuun ja Poriin opiskelemaan hyväksytty valitsee tutkinto-ohjelmansa ja erikoistumissuuntansa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Tutkinto-ohjelmat ja erikoistumissuunnat Turussa:
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma
– Erikoistumissuunnat: markkinointi, toimitusketjujen johtaminen, digitaalinen liiketoiminta

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma
– Erikoistumissuunnat: laskentatoimi ja rahoitus, yritysjuridiikka

Taloustieteen tutkinto-ohjelma
– Erikoistumissuunta: taloustiede

Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma
– Erikoistumissuunnat: kansainvälinen liiketoiminta, johtaminen ja organisointi, yrittäjyys
HUOM! Tämä ohjelma on oma hakukohteensa, ks. edellä

KTM-tutkinto suoritetaan Turussa pääsääntöisesti vastaavissa KTM-tutkinto-ohjelmissa

Tutkinto-ohjelma Porissa: 
Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelma
– Erikoistumissuunnat: talousjohtaminen, johtaminen ja organisointi, markkinointi

KTM-tutkinto suoritetaan Porissa Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa

Lisäksi Turun kauppakorkeakoulussa on kaksi englanninkielistä maisteriohjelmaa, joihin voi hakea kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen:
Master´s Degree Programme in Global Innovation Management (GIM)
Master´s Degree Programme in Futures Studies (FUTU)

Hakukohde: Kauppatieteet, Turku

Hakukohteeseen valitaan yhteensä 180 hakijaa. Ensikertalaisille on varattu kokonaisuudessaan 126 paikkaa (70 %). Ensikertalaisilla hakijoilla tarkoitetaan hakijoita, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa kevään 2014 yhteishaussa tai sen jälkeen.

Tästä 180 kokonaiskiintiöstä valitaan ensin maksimissaan 108 opiskelijaa (60 %) todistusvalinnalla eli ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Tämän jälkeen valitaan valintakoepisteiden perusteella 72 hakijaa (ylioppilaat ja ei-ylioppilaat). Tästä kiintiöstä 18 aloituspaikkaa on varattu ensikertalaisille.

Hakukohde: Kauppatieteet, Pori

Hakukohteeseen valitaan yhteensä 60 uutta opiskelijaa.  Ensikertalaisille on varattu kokonaisuudessaan 42 paikkaa (70 %).

Tästä 60 kokonaiskiintiöstä valitaan ensin maksimissaan 36 opiskelijaa (60 %) todistusvalinnalla eli ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Tämän jälkeen valitaan valintakoepisteiden perusteella 24 hakijaa. Tästä 24 kiintiöstä 6 aloituspaikkaa on varattu ensikertalaisille.

Hakukohde: Kauppatieteet, Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma

Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelman hakukohteen valintakiintiö on 60 ja tästä kiintiöstä 42 aloituspaikkaa on varattu ensikertalaisille (70 %). Tähän hakukohteeseen voivat hakea ainoastaan ylioppilastutkinnon suorittaneet tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet. Hakukohteeseen ei valita pelkällä todistusvalinnalla.

Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelman haastatteluihin kutsutaan noin 240 hakijaa ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella määräytyvän pistejärjestyksen mukaisessa järjestyksessä sellaisten Turun kauppakorkeakoulun hakijoiden joukosta, jotka asettavat hakukohteen Kauppatieteet, kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma ensisijaiseksi TuKKK:n hakukohteista.

Hakija saa haastatteluihin valittaessa yhden lisäpisteen valitessaan haastattelukieleksi espanjan, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielen. Haastatteluihin valittaessa tasapistetilanteessa valitaan kaikki saman pistemäärän saavuttaneet hakijat. Kielihaastattelun kielet, joista hakija voi valita, ovat: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. Rajoituksena kielivalinnassa on, että ruotsinkielisestä lukiosta Suomessa valmistunut ylioppilas ei voi valita ruotsin kieltä haastattelukieleksi.

Ylioppilastutkintoa vastaavan muun ulkomaisen tutkinnon kuin IB-, EB- tai Rp/DIA-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden osalta opiskelijavalintatoimikunnalla on oikeus ratkaista, vastaako muu ulkomainen tutkinto suomalaista ylioppilastutkintoa ja vastaavatko ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneen hakijan arvosanat tasoltaan haastatteluihin kutsuttujen suomalaisen yo-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden arvosanoja. Tätä arviointia varten esimerkiksi Pohjois-Amerikassa lukion suorittaneilta vaaditaan SAT-testin suorittamista, Mathematics ja Critical Reading osioista pitää olla yhteensä vähintään 1050 pistettä ja Writing osasta vähintään 500 pistettä.

Haastatteluun valituille lähetetään sähköpostitse viimeistään 28.5.2019 erillinen kutsu, joka sisältää myös haastatteluaiheet. Haastattelut järjestetään Turussa.
Haastattelujen aikataulu:
Ma 3.6.2019 Englanti, espanja, saksa
Ti 4.6.2019 Englanti, ranska, ruotsi, venäjä

Haastattelu on kaksiosainen, joista toisessa mitataan hakijan kansainvälisiä ja sisällöllisiä valmiuksia ja toisessa kielitaitoa. Kansainvälisten ja sisällöllisten valmiuksien arviointi (max. 30 pistettä) perustuu suomeksi käytävään ryhmähaastatteluun, jossa arvioidaan hakijan kiinnostusta kansainvälistä johtamista ja yrittäjyyttä kohtaan sekä kommunikaatiokykyä ja motivaatiota.

Toinen osio eli kielihaastattelu toteutetaan vieraalla kielellä parihaastatteluna toisen hakijan kanssa (max. 10 pistettä). Kielitaidon arviointiperusteet ovat: asiasisältö ja sanaston laajuus, sujuvuus ja ääntäminen, oikeakielisyys ja rakenteet.

Haastattelujen sisällöllinen valmius -osiosta tulee saada vähintään 15 pistettä ja kielihaastatteluosiosta vähintään 5 pistettä, jotta voi tulla hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan.

Valinta tehdään haastattelujen (max. 40 pistettä) ja valintakokeen (skaalattuna max. 40 pistettä) yhteispistemäärän perusteella. Haastatteluista voi saada enintään 40 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan hakijan tulee saada:

  • haastattelujen sisällöllinen valmius -osiosta vähintään 15 pistettä
  • kielihaastatteluosiosta vähintään 5 pistettä
  • valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta

Valintamenettely

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa, osallistuvat valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan koepistevalintapistein. Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmassa osa hakijoista haastatellaan eikä tässä valinnassa voi tulla valituksi pelkällä todistusvalinnalla.

Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä eli aloituspaikkojen määrän perusteella hyväksyttävissä olevista julkaistaan viimeistään ke 29.5.2019. Todistusvalinnassa hyväksyttyjä tiedotetaan asiasta sähköpostitse. Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti.

Valintakoepaikka

Turun yliopiston kauppakorkeakouluun ensisijaisesti pyrkivä suorittaa valintakokeen sillä paikkakunnalla, joka on hänen ensisijainen hakukohteensa. Ensisijaisesti Porin yksikköön hakevat suorittavat valintakokeen siis Porissa ja vastaavasti Turkuun ensisijaisesti hakevat suorittavat valintakokeen Turussa.

Koepaikat:
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Pohjoisranta 11a, Pori

Hakijoita kehotetaan saapumaan vähintään puoli tuntia ennen valintakokeen alkua. Suuren hakijamäärän johdosta osa hakijoista suorittaa kokeen muissa Turun yliopiston kuin Turun kauppakorkeakoulun tiloissa. Hakijat sijoitetaan koesaleihin pääsääntöisesti aakkosten mukaan. Tämä jako on nähtävissä valintakoepäivänä TuKKK:n aulassa ja muutamaa päivää aiemmin Turun yliopiston www-sivuilla: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset ovat nähtävissä Opintopolku.fi -palvelussa valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Ks. myös Oikaisumenettely

Lisätiedot

Hakijapalvelut
20014 Turun yliopisto
Puhelin: 029 450 3878
Sähköposti: hakijapalvelut@utu.fi
www.utu.fi/tse

Lisätietoja Porin yksiköstä löytyy osoitteesta www.tse.utu.fi/pori

Valikko