Turun yliopisto

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu (TSE) järjestää kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin (KTK/KTM) tutkintoon johtavaa koulutusta Turussa ja Porissa.
Turun kauppakorkeakoulu kouluttaa opiskelijoistaan yrittäjähenkisiä, innovatiivisia ja vastuullisia tulevaisuuden päättäjiä ja asiantuntijoita, joilla on erinomaiset valmiudet työskennellä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Turun kauppakorkeakoulu on AACSB-akkreditoitu, mikä tarkoittaa jatkuvaa koulutuksen laadun kehittämistä. Ilmapiirimme on yhteisöllinen sekä kansainvälinen ja yritysyhteistyö on tiivistä. Laajan oppiaine- ja kurssitarjonnan ansiosta voit rakentaa yksilöllisen, monipuolisen ja kilpailukykyisen tutkinnon.

Opiskelijoita Porin yliopistokeskuksessa
TSE:n opiskelijoita kauppakorkean edustalla

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Turun kauppakorkeakouluun voi hakea kahteen eri hakukohteeseen:

  • Kauppatieteet, Turku
  • Kauppatieteet, Pori

Turkuun valitaan 240 ja Porin yksikköön 60 uutta opiskelijaa. Turkuun ja Poriin opiskelemaan hyväksytty valitsee tutkinto-ohjelmansa ja erikoistumissuuntansa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Tutkinto-ohjelmat ja erikoistumissuunnat Turussa:

Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma
– Erikoistumissuunnat: kansainvälinen liiketoiminta, johtaminen ja organisointi, yrittäjyys
HUOM! Muutos opiskelijavalinnassa: Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan haetaan hakukohteessa Kauppatieteet, Turku. Haastatteluvalinta on poistunut. Yhteisvalinnassa opiskelupaikan saaneista valitaan ko. ohjelman opiskelijat sisäisellä haulla ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä.

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma
– Erikoistumissuunnat: markkinointi, toimitusketjujen johtaminen, digitaalinen liiketoiminta

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma
– Erikoistumissuunnat: laskentatoimi ja rahoitus, yritysjuridiikka

Taloustieteen tutkinto-ohjelma
– Erikoistumissuunta: taloustiede

KTM-tutkinto suoritetaan Turussa pääsääntöisesti vastaavissa KTM-tutkinto-ohjelmissa.

Tutkinto-ohjelma Porissa: 
Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelma
– Erikoistumissuunnat: talousjohtaminen, johtaminen ja organisointi, markkinointi

KTM-tutkinto suoritetaan Porissa Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa

Lisäksi Turun kauppakorkeakoulussa on kaksi englanninkielistä maisteriohjelmaa, joihin voi hakea kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen:
Master´s Degree Programme in Global Innovation Management (GIM)
Master´s Degree Programme in Futures Studies (FUTU)

Hakukohde: Kauppatieteet, Turku

Hakukohteeseen valitaan yhteensä 240 hakijaa. Ensikertalaisille on varattu kokonaisuudessaan 168 paikkaa (70 %). Ensikertalaisilla hakijoilla tarkoitetaan hakijoita, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa kevään 2014 yhteishaussa tai sen jälkeen.

Tästä 240 kokonaiskiintiöstä valitaan ensin 144 opiskelijaa (60 %) todistusvalinnalla eli ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Tämän jälkeen valitaan valintakoepisteiden perusteella 96 hakijaa (ylioppilaat ja ei-ylioppilaat). Tästä kiintiöstä 24 aloituspaikkaa on varattu ensikertalaisille.

Hakukohde: Kauppatieteet, Pori

Hakukohteeseen valitaan yhteensä 60 uutta opiskelijaa.  Ensikertalaisille on varattu kokonaisuudessaan 42 paikkaa (70 %).

Tästä 60 kokonaiskiintiöstä valitaan ensin maksimissaan 36 opiskelijaa (60 %) todistusvalinnalla eli ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Tämän jälkeen valitaan valintakoepisteiden perusteella 24 hakijaa. Tästä 24 kiintiöstä 6 aloituspaikkaa on varattu ensikertalaisille.

Valintamenettely

Valinta etenee yhteisvalinnan yhteisten valintaperusteiden mukaisesti.

Valintakoepaikka

Valintakoepaikkakunta ilmoitetaan sitovasti hakemuksen yhteydessä Opintopolku.fi -palvelussa. Turun kauppakorkeakoulun valintakoe järjestetään Turun yliopistossa Turun kampuksella.

Saavu paikalle vähintään puoli tuntia ennen valintakokeen alkua. Suuren hakijamäärän johdosta osa hakijoista suorittaa kokeen muissa Turun yliopiston kuin Turun kauppakorkeakoulun tiloissa. Hakijat sijoitetaan koesaleihin pääsääntöisesti aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan. Salijako on nähtävissä valintakoepäivänä Turun kauppakorkeakoulun rakennuksen aulassa (Rehtorinpellonkatu 3) ja muutamaa päivää aiemmin Turun yliopiston www-sivuilla: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset ovat nähtävissä Opintopolku.fi -palvelussa valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Ks. myös Oikaisumenettely

Lisätiedot

Hakijapalvelut
20014 Turun yliopisto
Puhelin: 029 450 3878
Sähköposti: hakijapalvelut@utu.fi
www.utu.fi/tse

Tutustu Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön: www.tse.utu.fi/pori

Valikko